Hopp til hovedinnhold
04.11.2022

Hvordan få gruppearbeidet til å fungere? 🙌🏼

Klump i magen når det informeres om gruppearbeid? Denne artikkelen gir deg den ultimate oppskriften på hvordan du kan få til et vellykket samarbeid.

To jenter i studiemiljø som jobber med skole. Foto.
Et godt gruppearbeid kjennetegnes av klar kommunikasjon, samarbeid, ansvarsfordeling og en evne til å nå målene og løse oppgavene effektivt.

Når dere ikke har nok kunnskap om hvordan gruppens potensiale skal utnyttes, er det lett at det oppstår irritasjon, frustrasjon og en gruppe som rett og slett ikke fungerer. Det vil dra ned kvaliteten på arbeidet og gå negativt ut over alle sammen. Heldigvis finnes det løsninger! 👇🏼

Bli enig om ambisjonene for oppgaven FØR dere starter

Noe som ofte gjør at det skjærer seg under gruppearbeid, er at dere har ulike ambisjoner. Det skaper ofte frustrasjon når noen ønsker seg toppkarakterer og legger ned arbeidet som trengs for å oppnå det, mens andre ikke synes det er så nøye så lenge dere står. Hvis det er uenigheter om ambisjonsivået, er det fare for at det dukker opp noen gratispassasjerer som vet at sluttproduktet får en samlet karakter uansett, og kan dermed bare chille hele semesteret. 🦦

Roller i gruppearbeidet: Er du pilot eller gratispassasjer? 🧑🏼‍✈️🛬

Ikke begynn å jobbe med gruppeoppgaven uten å strukturere arbeidet og snakke om hvordan dere skal jobbe sammen. Da oppstår det fort problemer. Tenk hvis et fotballag ikke hadde hatt klare roller, og spillerne ikke visste hvem som var spiss og hvem som var i forsvar. I fotball vet spillerne klart og tydelig hvilken rolle hver og en har, og hva som forventes. Slik bør det være i gruppeoppgaver også. Start med å identifiser din egen rolle: Hvilken rolle tar du i gruppeprosjektet?

Det kan være lurt å ha med en av hver rolle i gruppen.

Ulike roller i gruppeprosjekter. Grafisk fremstilling.

Ikke vær redd for å utnevne en gruppeleder

Det føles kanskje brutalt å utnevne en person til å være leder, men det kan bidra til å skape struktur i gruppa - noe som virkelig trengs for å få det til å fungere. Hvis du føler at du både er oppgavespesialisten samtidig som du tar den sosioemosjonelle rollen, er det stor sannsynlighet for at du bør være gruppelederen. Det betyr ikke at gruppelederen skal ha alt ansvar eller bestemme alt, men det hele handler om å ha en utnevnt person som har ansvar for strukturen, slik at ting ikke flyter litt her og litt der. Gruppeleder bør likevel fungere som coach, og ikke dirigere gruppemedlemmene.

Bruk hverandres styrker

I mange tilfeller er det noen som er flinke til å komme med ideer, men kanskje ikke er like flink til å skrive. Her kan det likevel hende noen andre er god. Da må dere ta hensyn til hverandres svakheter og utnytte hverandres styrker.

Gruppearbeid fungerer generelt sett ikke like bra om hvert medlem skriver sin del og syr det sammen til slutt, uten å revidere det som helhet. Derfor kan det være en god idé å delegere flere roller. Dersom tilfellet er som nevnt ovenfor, kan den kreative personen fokusere mer på ideer og gjøre research. Vi har alle forskjellige ting vi er gode og dårlige på, men utnytt hverandres styrker for å gjøre oppgaven best mulig. Da mener jeg ikke at den ene personen bare skal skrive, og skal skrive hele oppgaven mens den andre bare kommer med forslag, men at vedkommende kan ha hovedansvaret for å gå over oppgaven til slutt for å sjekke rettskriving og tegnsetting. 

Still deg selv spørsmålet: Hvordan bidrar jeg til at gruppen lykkes?

Tre studenter som studerer ved et bord i studiemiljø. Foto.
Tre studenter som sitter rundt bord i studiemiljø med bøker, PC og annet studiemateriell på bordet. Foto.

Kommuniser godt og gi tilbakemeldinger

Et annet problem som ofte oppstår er at to personer leder samtalene og snakker mest. Da kan det bli vanskelig for tredje eller fjedemann å slippe til. Det må tilrettelegges for at alle kan si sine meninger fra starten av, slik at også alle tør å si fra dersom vedkommende er uenig eller vil gjøre ting annerledes.

Tilbakemeldingene bør bygge på hverandres styrker og svakheter

Kommunikasjon er alltid 🔑. Likevel er det viktig å huske på at ikke alt man kommuniserer bør være kritikk eller ting en ønsker å endre på.

Enkle huskeregler som kan gjøre kommunikasjonen i gruppa bedre:

 • Hvis du ønsker å endre noe, kom med et forslag til noe bedre
  Få ting er mer frustrerende enn når noen avslår et forslag, men ikke har et bedre forslag å komme med
 • Hvis du skal gi kritikk, gi tilbakemeldingen med to positive og en negativ kommentar
  “Jeg synes du har skrevet et veldig fint avsnitt med gode poenger, og jeg liker spesielt eksemplene du trekker inn. Kanskje vi skulle flyttet dette avsnittet lenger opp og kortet det litt ned?” 

Ikke glem oppmuntring, entusiasme og ros! Det gjør så mye.

Skriv to-do liste

Den største utfordringen med universitetet og høyskolen er kanskje at ingen forteller deg hva du skal gjøre og når du skal gjøre det. Derfor blir det ekstra viktig å sette egne tidsfrister. Bli enig om hva som skal være gjort i løpet av uka, og fordel oppgavene dag for dag. Det er en mestringsfølelse i seg selv å kunne krysse av oppgave for oppgave etterhvert som arbeidet beveger seg fremover.

Skriv gjerne denne listen fysisk på et ark, slik at følelsen av å krysse av oppgaven er mer reell.

Kort oppsummert: En sjekkliste for vellykket gruppearbeid 📝

En kort oppsummering på hva som skal til for et vellykket gruppearbeid

 1. Ambisjoner: Bli enig om hvilke mål dere har for gruppeoppgaven.
 2. Rollefordeling: Bli enig om hvem som har ansvar for hva.
 3. Utnytt hverandres styrker: Gjør det dere er flinke til.
 4. Skriv to-do liste: Husk å krysse ut fullførte oppgaver.

💡 For å gjøre det enklere å ta opp disse punktene med gruppemedlemmene dine, kan du enkelt sende dem denne artikkelen og be dem lese over den, slik at dere har en felles enighet om hva som er viktig for at gruppesamarbeidet skal fungere.

Hvis du fortsatt er fortvilet og ikke skjønner hvorfor det hele tiden skal være gruppearbeid og gruppeeksamener, kan du prøve å tenke positivt på det.

Fordeler med gruppearbeid kan være

 • Flere ideer dukker opp
 • Innspill fra ulike kompetanser og erfaringer
 • Minske arbeidsmengden
 • Potensielt økt kvalitet på arbeidet som blir gjort
 • Flere hoder som tenker sammen og gjør hverandre gode
 • Beslutninger tas i fellesskap og ikke alene
 • Kanskje nye venner?

Artikkelen er skrevet med inspirasjon fra StudentTorget.

Samarbeidets filosofi

Samarbeidets filosofi