Hopp til hovedinnhold

PERSONVERNERKLÆRING

Sist endret: 16. mai 2023

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Allvit AS ("Allvit") for å sørge for at du som bruker av Allvits tjeneste Allvit får den informasjonen vi er pålagt å gi deg, og som er nødvendig for a du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Allvit behandler om deg, hvordan Allvit behandler personopplysninger, hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for den behandlingen Allvit utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernlovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å bruke disse.

1.OM ALLVIT

Allvits løsning Allvit er en leseapp for studenter og undervisere ved universiteter og høyskoler. I appen kan brukeren – i tillegg til å lese bøker digitalt – søke etter tilgjengelige e-bøker, søke i innholdet i alle e-bøkene, kjøpe, leie eller abonnere på e-bøker fra tilbydere.

2. GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER

Sentrale begreper i denne erklæringen:

Personopplysning

Enhver opplysning som kan knyttes til en fysisk person.

Behandling

Enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, f.eks. innsamling og lagring digitalt.

Behandlingsgrunnlag

Det rettslige grunnlaget for Allvits bruk av dine opplysninger.

Personopplysninger er opplysninger om identifiserte eller identifiserbare fysiske personer. Navn, telefonnummer, epost og adresse er vanlige eksempler på personopplysninger, men personopplysninger kan være all slags informasjon som gjør det mulig å identifisere deg direkte eller indirekte.

3. BEHANDLINGSANSVAR

Allvit er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler i forbindelse med Allvit. Merk likevel at Allvit må videreformidle kjøps- og leieinformasjon til tilbyder som du kjøper eller leier e-bøker av. Tilbyderne er selv behandlingsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger.

Dersom du ikke finner informasjon om tilbydere som behandler personopplysninger om deg, kan du når som helst kontakte Allvit, så vil vi hjelpe deg med å finne frem til riktig kontaktperson.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DEG?

Allvit behandler personopplysninger som det er nødvendig for oss å behandle for at du skal kunne bruke Allvit på en god måte, herunder:

Kontaktopplysninger i appen

Allvit samler inn og behandler følgende informasjon om deg:

 • Kontaktinformasjon som navn og epost
 • Innloggingsmetode

Kjøp eller leie av e-bøker fra tilbydere i appen

Når du kjøper, leier eller abonnerer på e-bøker fra en tilbyder i appen, samler Allvit inn og behandler:

 • Informasjon om dine kjøp, herunder [bøker, kjøpshistorikk, tid for kjøp, leieperiode, …]
 • Din lesehistorikk per bok
 • Kommentarer og markeringer som du legger inn i bøkene

Henvendelser til Allvit, kundeservice

Hvis du kontakter oss, for eksempel via Kundeservice, vil vi samle inn og behandle din kontaktinformasjon, som for eksempel navn, e-post og telefonnummer, samt hva henvendelser gjelder.

Allvit behandler ikke sensitive personopplysninger.

5. HVORFOR BEHANDLER VI DENNE INFORMASJONEN OM DEG?

Inngå og administrere tjenester og avtalen med deg

Hovedformålet med behandlingen er at du skal få tilgang til vår app og e-bøker som er tilgjengelige gjennom appen. For at bibliotek og tilbydere skal kunne la deg lese e-bøker i Allvit, må de kunne identifisere deg og sikre at du har skaffet deg de nødvendige rettighetene ved utlån eller kjøp. For å identifisere deg som riktig bruker, må du logge deg inn på våre tjenester. Allvit tillater forskjellige innloggingsmetoder, som Vipps, Googlekonto og Facebook.

Behandling av dine personopplysninger i forbindelse med Allvit skjer på grunnlag av avtalen med deg om bruk av appen, som oppstår når du aksepterer brukervilkårene som gjelder for Allvit, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (b).

Utvikle og forbedre tjenestene

Allvit behandler også personopplysninger for å utvikle og forbedre tjenestene i Allvit. I tillegg behandler vi personopplysninger for å sørge for at Allvit er en sikker og trygg å bruke. Grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å forbedre tjenestene og sørge for tilstrekkelig informasjonssikkerhet i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f).

Statistikk og salgsdata

Allvit kan anonymisere personopplysninger for å utarbeide statistikk og salgsdata. Formålet med dette er å forbedre tjenesten til Allvit og våre samarbeidspartnere (tilbydere). Når opplysninger er anonymiserte slik at de ikke kan knyttes til en person, regnes opplysningene ikke lenger som personopplysninger. Grunnlaget for denne behandlingen er Allvits berettigede interesser i å forbedre tjenestene personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f).

Allvit behandler ikke personopplysningene for andre formål enn det som fremgår av denne erklæringen, med mindre det følger av lov eller rettslig pålegg. Dersom vi ønsker å bruke personopplysninger til andre formål, vil vi først be om spesifikt samtykke fra deg.

6. HVORDAN BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Gjennom tjenesten Allvit forvalter og formidler Allvit kjøp, leie og abonnement til sluttkunde. Dette innebærer at Allvit

 • lagrer personopplysningene dine på vår egen eller vår driftsleverandørs servere
 • sammenstiller opplysningene med informasjon om e-bøker du leier, kjøper eller leser i abonnement
 • sletter overflødige personopplysninger i samsvar med personvernlovgivningen, for eksempel når du slutter å bruke Allvit

7. UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dersom du bruker en ekstern tjeneste for å logge deg inn på Allvit, for eksempel Facebook, vil Allvit utveksle innloggingsinformasjon med tjenesteleverandøren for å sikre at det er riktig bruker som får tilgang til kontoen.

For å kunne gi deg mulighet til å kjøpe, leie eller abonnere på e-bøker, har Allvit en funksjon for kommunikasjon med tilbydere av bøker.

I tillegg vil Allvit kunne gi tilbydere av e-bøker anonymisert informasjon og statistikk om bruken av bøkene.

Vi benytter oss av en tredjeparts driftsleverandør for Allvit, herunder for lagring av personopplysninger på en dataserver. Vi har inngått en databehandleravtale med vår driftsleverandør. Databehandleravtalen pålegger selskapet å sørge for at dine personopplysninger er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål.

For å legge til rette for driften av tjenesten må vi utlevere dine personopplysninger til vår driftsleverandør og tilbydere av e-bøker. Utlevering kan også skje i andre tilfeller der det foreligger rettslig grunnlag for dette, for eksempel ved virksomhetsoverdragelse eller for å oppfylle lovbestemte plikter eller pålegg.

Datadelingspraksis i Allvit
Ved å benytte våre tjenester samler vi inn og deler visse typer data for å optimalisere brukeropplevelsen og forbedre våre tjenester. Vi ønsker å gi klarhet i hvilke typer informasjon som samles inn, samt hvordan og med hvem vi deler denne informasjonen.

1. Deling med annonsører:
For å sikre effektiv administrasjon av våre annonsekontoer deler vi nødvendig informasjon med tredjeparts samarbeidspartnere som Synlighet AS. Dette inkluderer data som er relevante for kampanjestyring og ytelsesanalyser. Vi forsikrer at slike delinger er begrenset til det som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser og optimalisere annonseringseffektiviteten, og våre samarbeidspartnere deler ikke data videre.

2. Deling med Meta og Snapchat:
Vi bruker Meta-pikselen for å forbedre målrettingen av våre annonser og analysere nettstedstrafikk. Denne integrasjonen medfører deling av nettleserinformasjon, sideaktivitet og demografisk informasjon om brukerne med Meta. Vi forsikrer at denne delingen overholder gjeldende personvernregler og begrenser seg til det som er nødvendig for å forbedre målrettingen av våre annonser. Det samme gjelder delingen med Snapchat.

3. Rapportering til forlag:
Vi deler informasjon om hva som har blitt lest av forelesere med de aktuelle forlagene for å gi dem innsikt i brukerengasjementet. Det er viktig å påpeke at vi ikke deler personlig identifiserbar informasjon i denne sammenhengen. Denne delingen har som formål å gi forlagene verdifull informasjon om brukeratferd uten å kompromittere personvernet.

Vi setter personvern høyt, og alle våre datadelingspraksiser er i tråd med gjeldende personvernlover.


8. HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge du bruker tjenesten Allvit, og deretter så lenge det er nødvendig for å følge opp eventuelle uoppgjorte kjøp i appen.

Notater i bøker du har kjøpt, leid eller lest i abonnement vil bli lagret. Dersom du ikke ønsker å lagre kommentarene, kan du velge å slette disse og de vil bli slettet av Allvit.

I appen er det tilgjengelig funksjonalitet slik at du når som helst kan slette eller endre dine kommentarer og slette kjøpte bøker.

9. HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

I henhold til gjeldende personvernregler har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Retting: Dersom personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg. Dersom du ber om at vi retter kontaktinformasjonen din, vil vi også videreformidle denne henvendelsen til relevante tilbydere.
 • Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du kan be om kopi i et vanlig brukt format.
 • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere, med mindre vi er nødt til å fortsette behandlingen på grunn av våre rettslige forpliktelser eller vi har annet lovlig grunnlag for behandlingen. Sletting av personopplysninger som behandles i forbindelse med Allvit, kan føre til at e-bøker ikke lenger er tilgjengelige for deg.
 • Protest mot behandlingen: Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du protestere mot behandlingen. Dersom du inngir en slik protest, vil ikke Allvit lenger behandle disse personopplysningene, med mindre Allvit kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling.
 • Dataportabilitet: Du kan be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart du ønsker skal få tilgang til disse dataene.
 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt.

Dersom du ønsker å gjøre dine rettigheter gjeldende, kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

10. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi benytter oss av ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenester skal fungere, dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenesten og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene i tråd med brukernes behov.

Vi benytter Pendo for å samle inn anonym informasjon om hvordan Allvit blir brukt, herunder antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt og lignende. Dette brukes for å forbedre og tilpasse tjenestene våre og for å forstå markedstrender. Informasjonen som inneholder identifiserbare personlige opplysninger i form av IP-adresser samles kun inn ved kjøp på Allvit for å kunne lokalisere brukeren om det skulle oppstå en sak rundt selve kjøpet.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som på flere måter hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapsler kan blant annet gjøre at du slipper å logge inn hver gang du kommer tilbake til ett av nettstedene våre. De gjør det også mulig å tilpasse et nettsted eller en annonse for bedre samsvar med dine interesser og preferanser. Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler: En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid. En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) du fjerner dem manuelt. Ved å benytte tjenesten, uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren, så samtykker du til at Allvit kan benytte denne teknologien til formålene som nevnt ovenfor. Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i Allvit, kanskje også at tjenestene ikke fungerer som forutsatt.

11. HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER OG FORMÅLET MED DET

11.1 Statistikk for forbedring av nettsider og markedskommunikasjon

Vi samler og analyserer data om hvordan du og andre brukere benytter nettstedet i Pendo og Google Analytics. Formålet med dette er å få vite hvordan nettsidene benyttes, slik at vi kan forbedre vårt innhold og våre produkter/tjenester basert på denne innsikten.

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (avledet fra IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt id-nummer som lagres i en cookie i din nettleser.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Vi har stor verdi av å samle og analysere dette datamaterialet, og vurderer at det ikke utgjør noen stor belastning for ditt personvern så lenge informasjonen ikke knyttes til andre informasjonskilder og kontaktopplysninger.

11.2 Sporing av konverteringer for annonsering

Vi måler resultatene fra vår markedsføring ved å rapportere hvor mange besøk og salg som kommer fra en markedskampanje. Formålet er å kunne optimalisere og effektivisere vår markedsføring.

Hvilke data: At du har gjennomført en konkret handling på vårt nettsted, og fra hvilken kilde du kom inn til vårt nettsted. Knyttes også til alle andre data som samles til statistikk.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Databehandlingen setter oss i stand til å bruke våre ressurser mest mulig effektiv, og spare både krefter og penger på tiltak som ikke skaper resultater. I de tilfeller hvor datainnsamlingen ikke er mulig å gjennomføre uten at data kobles til annen informasjon hos tredjepart baserer vi oss på ditt aktive samtykke.

Slik behandler vi personopplysninger: Databehandlingen følger de samme prinsippene som for generelle statistikkformål. Med grunnlag i legitim interesse samler og behandler vi data i Google Analytics, samt at vi sender data til Google Ads med bruk av såkalt Consent Mode (data sendes uten cookie-informasjon). Har du gitt samtykke til “markedsføring” sender vi data til Google Ads på vanlig måte, samt til Facebook, TikTok, Bing og eventuelle andre annonseleverandører (mer om annonsering under).

11.3 Målretting av annonser

Vi samler data om din atferd på våre nettsider og deler disse med ulike annonseleverandører (databehandlere), med det formål å oppnå mer presis målretting av annonser.

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (avledet fra IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt id-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. Dette id-nummeret er en felles identifikator for deg på tvers av alle nettsteder du besøker, som utveksler data med de samme annonseleverandørene.

Behandlingsgrunnlag: Samtykket, som du gir ved å akseptere “markedsføring” som formål (eller “alle”) når du besøker våre nettsider.

Slik behandler vi personopplysninger: Data samles fra din nettleser når du besøker våre sider, og sendes til lagring og bearbeiding hos annonseleverandøren. Vi benytter flere ulike leverandører, inkludert Google Ads, Google Marketing Platform, Facebook, Microsoft Bing, TikTok, Snapchat og LinkedIn. I neste omgang blir du plassert i ulike “målgrupper” hos disse leverandørene, som gir mulighet til at vi kan kjøpe annonsering av dem som du får se når du besøker andre nettsteder i deres nettverk. Derfor vil du ofte se annonser for Allvit på mange ulike steder etter at du har besøkt våre sider. Data om deg inngår også i din generelle profil hos leverandøren, og brukes til å beskrive dine interesser og anslå andre karakteristika ved deg (profilering). Hvis du har oppgitt kontaktopplysninger eller annen personlig informasjon til leverandøren (f.eks. Facebook), så knyttes dataene også opp mot dette. Dette gir grunnlag for at andre annonsører enn Allvit som benytter samme annonsenettverk kan kjøpe annonser med mer presis målretting. Konsekvensen for deg er at de annonsene du får se blir mer tilpasset deg og din situasjon. For å unngå at data om din atferd på våre sider benyttes på denne måten kan du unngå å samtykke til bruk av cookies til “markedsføring”. For å unngå generelt at annonseleverandører samler slike data og benytter dette til å lage en profil på deg kan du enten slette/avvise alle cookies i din nettleser, eller redigere dine innstillinger hos leverandøren.

12. HVA GJØR VI FOR Å SØRGE AT DINE PERSONOPPLYSNINGER ER SIKRET?

Allvit sørger for at dine personopplysninger lagret i Allvit behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at behandlingen tilfredsstiller personvernlovgivningens krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, og for å beskytte personopplysningene mot tilfeldig, uautorisert eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, deling eller tilgang.

Allvit gir bare tilgang til dine personopplysninger til personer som har et saklig behov for dette for å kunne utføre sine oppgaver i tilknytning til Allvit. Alle våre ansatte er underlagt taushetsplikt.

13. DATATILSYNET OG GJELDENDE PERSONOPPLYSNINGSLOVGIVNING

Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.

14. ENDRINGER

Vi kan fra tid til annen revidere denne personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når personvernerklæringen endres vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside.

Vi anbefaler at du fra tid til annen ser gjennom personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

15. KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

Allvit AS

E-post: post@allvit.no