Hopp til hovedinnhold
03.07.2023

Tips fra A-studenter: Slik lykkes du med Exphil-eksamen 🏆

Lær hvordan du kan lykkes med Exphil-eksamen ved å få eksklusive tips fra toppstudenter. Disse studentene fikk A på sine oppgaver og deler verdifulle råd om integrering av teori og praksis, strukturering av oppgaven og kildebruk. Se intervjuet eller les artikkelen for å forbedre oppgaven din og imponere sensorene.

Hvis du ønsker å se hele intervjuet, kan du se videoopptaket på slutten av denne artikkelen.

Vi har hatt gleden av å intervjue to av toppstudentene i faget:

 • Adrian Nykkelmo som studerer Statsvitenskap ved NTNU
 • Erik Grøntvedt som studerer Økonomi og administrasjon ved NTNU

Disse studentene har oppnådd fremragende resultater. Du vil få innsikt i deres egne strategier og tilnærminger som har ført til deres suksess. Det er viktig å merke seg at disse verdifulle rådene kommer direkte fra studentene selv, og ikke fra sensorer eller forelesere. Likevel har forfatter av pensum, sensor og foreleser i faget uttalt følgende:

"Dette er gode råd som har tydelig forankring i sensurveiledningen vi bruker på de fleste ex.phil.-variantene på NTNU"
- Kjetil Mangset Skjerve
Spar penger: Kjøp eller lei pensumboken til Exphil digitalt. Marker tekst og ta notater, kopier tekst til oppgaven og få med korrekt kildehenvisning. Søk etter ord og begreper. Grafisk fremstilling.
🤫 Psst: Sjekk hva det koster å leie boken for bare dette semesteret

Hva tror dere er den vanligste feilen studenter gjør når de skriver Exphil-eksamen?

1. Du skriver deg vekk fra oppgaven
En vanlig fallgruve er å ikke treffe godt nok på problemstillingen. Enten skriver du deg vekk fra problemstillingen og dermed ikke svarer på det oppgaven spør om. Det kan også være at din oppgavebesvarelse sporer av en del, og diskuterer en del irrelevante ting. Det spiser dermed opp en del av oppgaven din, slik at delen der du faktisk besvarer problemstillingen, blir for liten. Da får du ikke drøftet for og imot, og forskjellige perspektiver.

2. Du avgrenser ikke oppgaven nok
Når du diskuterer og trekker inn ulike filosofer, er det ofte nødvendig å avgrense.Dette skyldes at filosofer som for eksempel Kant, har utallige verk og uttaler seg om en rekke temaer. Det kan derfor være svært nyttig å ha en tydelig avgrensning på hva du vil fokusere på i oppgaven. For eksempel kan du spesifisere hva du ønsker å fokusere på fra Kant eller John Stuart Mill ved å skrive noe slikt som: «Jeg vil diskutere ytringsfrihet i lys av John Stuart Mills perspektiver».

3. Du anvender pensum i for liten grad
Du baserer oppgaven for mye på kilder som er utenfor pensum. Da viser du ikke forståelse for faget. Du viser kanskje at du er god til å reflektere og drøfte, men pensum skal være bærebjelken i oppgaven. 

Kort oppsummert: Alt du skriver om, skal være en del av å svare på oppgavens problemstilling. Du må drøfte pensum i lys av problemstillingen.

Hva er den viktigste forskjellen mellom Exphil-oppgaven og andre akademiske oppgaver?

 • Det er større fokus på refleksjons- og drøftelsedelen og i mindre grad reprodusere pensum og redegjøre for det
 • Det er ikke like streng struktur som typiske akademiske oppgaver. Du har mer frihet til å velge strukturen din selv.
 • Oppgaven er mer en normativ diskusjon

Oppgaven går over en måned og det stilles dermed krav til refleksjon, og at du kan vise at du klarer å anvende pensum i den aktuelle problemstillingen.

Hvordan vurdere kilder og sikre at kildene er pålitelige?

Det må igjen presiseres at pensumlitteraturen er bærebjelken, og du kan skrive hele oppgaven basert på bare pensumboka. Hvis du likevel ønsker å trekke inn andre kilder, har guttene noen tips til hvordan du kan finne gode kilder:

 • Stanford har Stanford Encyclopedia of Philosophy
  Det brukte jeg en del til begrepsavklaring og definisjoner, sier Adrian.
 • Du kan også benytte primærkilder, som er filosofenes egne bøker. I pensumboken vil du få en oversikt over disse kildene, som gir deg en dypere forståelse av hva filosofene faktisk mener. Her vil du også finne henvisninger til spesifikke sider og kapitler i bøkene deres. Ved å bruke primærkilder kan du vise en grundig og direkte kjennskap til filosofenes egne tanker og argumenter.
 • Oria, Google Scholar, Web of Science er også fint å bruke til litteratursøk.
  I Google Scholar kan du se antall sitater forskningsartikkelen har mottat fra andre forskere. Dette gir deg en indikasjon på hvor mye oppmerksomhet og relevans kilden har i det vitenskapelige samfunnet.

OBS! Hvis du skal bruke andre kilder som ikke er pensum, skal det være for å understøtte hovedpoengene som du henter ut fra pensum.

Tips: Sjekk om forskningsartiklene er fagfellevurdert – det gir et ekstra kvalitetsstempel 😉

Har dere noen andre tips til medstudenter som skal skrive Exphil-eksamen?

 1. Finn et tema du synes er interessant ut fra hvilket handlingsrom oppgaven gir deg.
 2. Bestem deg for en struktur og ha en tydelig plan for oppgaven i forkant.
 3. Ha en tydelig problemstilling som du nevner gjennomgående i oppgaven.
  Nevn problemstillingen i slutten av innledningen, gjenta den i starten av diskusjonen og nevner den igjen i konklusjonen.
 4. Legg fra deg oppgaven noen dager mens du fokuserer på andre fag, for så å lese gjennom den med ferske øyne før du leverer.
 5. Få andre til å lese over oppgaven din. Medstudenter kan kommentere anvendelsen av pensum, mens foreldre for eksempel kan kommentere språket og om du har en rød tråd. Da får du verdifull tilbakemelding.
 6. Still deg selv følgende spørsmål hele tiden underveis mens du svarer på oppgaven: Svarer dette på problemstillingen?