Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Vitenskapelig (u)redelighet
Torkild Vinther (red.)Vidar Enebakk (red.)

Vitenskapelig (u)redelighet

2019Bokmål208 siderOpplesing tilgjengelig

Logg inn for å lese gratis

Logg innfor å lese gratis

Siden 1980-åra har det vært en markert økning i antall avsløringer av fusk i forskning. Slike saker svekker ikke bare tilliten til forskning i samfunnet, de bidrar også til at selve forskningen blir svekket. Forskningsetikk handler imidlertid om mye mer enn gransking av uredelighet. Hva innebærer det at forskning er redelig, og hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hvilke konsekvenser får fusk i forskning, og hvilke sanksjoner bør følge?

I denne antologien presenteres ulike perspektiver på vitenskapelig redelighet og uredelighet gjennom bidrag fra norske forskere på feltet. Formålet er ikke å gi entydige eller endelige svar på hva vitenskapelig uredelighet er, men å formidle et mangfold av posisjoner og perspektiver. Noen av disse er overlappende, andre motstridende - og dette speiler også feltet internasjonalt. Antologien vil være en viktig ressurs for studenter og forskere, ikke minst i undervisning og opplæring, men også for andre som er involvert i arbeidet med å forebygge uredelighet og fremme god vitenskapelig praksis.

ISBN9788202554149
UtgiverCappelen Damm akademiskNOASP
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2016
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202522063
Originalt formatEPUB
RedaktørerTorkild VintherVidar EnebakkJacob C. Hølen
Tilgjengelig for opplesingJa

Siden 1980-åra har det vært en markert økning i antall avsløringer av fusk i forskning. Slike saker svekker ikke bare tilliten til forskning i samfunnet, de bidrar også til at selve forskningen blir svekket. Forskningsetikk handler imidlertid om mye mer enn gransking av uredelighet. Hva innebærer det at forskning er redelig, og hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hvilke konsekvenser får fusk i forskning, og hvilke sanksjoner bør følge?

I denne antologien presenteres ulike perspektiver på vitenskapelig redelighet og uredelighet gjennom bidrag fra norske forskere på feltet. Formålet er ikke å gi entydige eller endelige svar på hva vitenskapelig uredelighet er, men å formidle et mangfold av posisjoner og perspektiver. Noen av disse er overlappende, andre motstridende - og dette speiler også feltet internasjonalt. Antologien vil være en viktig ressurs for studenter og forskere, ikke minst i undervisning og opplæring, men også for andre som er involvert i arbeidet med å forebygge uredelighet og fremme god vitenskapelig praksis.

Om boka

ISBN9788202554149
UtgiverCappelen Damm akademiskNOASP
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2016
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202522063
Originalt formatEPUB
RedaktørerTorkild VintherVidar EnebakkJacob C. Hølen
Tilgjengelig for opplesingJa

Fagområde

Logg inn for å lese gratis