Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Grunnleggende økonomistyring
Terje Berg

Grunnleggende økonomistyring

2021Bokmål538 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 1290,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd. Et viktig budskap er at tallene aldri taler for seg selv. Boken retter søkelyset mot beslutninger, og eksemplene er basert på reelle beslutningssituasjoner, i første rekke i norske små- og mellomstore bedrifter. Utvalget er gjort med tanke på at de fleste norske bedriftene er tjenesteytende. På denne måten forenes teori med praktisk anvendelse.

Grunnleggende økonomistyring er først og fremst skrevet for studenter som er i befatning med det bedriftsøkonomiske fagområdet for første gang. Den egner seg både for studenter som skal fortsette studiene, og for dem som kun skal ta ett emne innen dette fagfeltet. Boken er også egnet for ingeniørstudenter og for bruk innen etter- og videreutdanning.

Til grunn for innholdet ligger UHR-planen av 2018 for bachelor i økonomi og administrasjon. Planen angir minimumskrav for innhold i studiet. Den angir at økonomistyring skal inngå som en del av bedriftsøkonomisk analyse. Boken er bygget opp slik at emneansvarlige har fleksibilitet til å velge fra et stort utvalg av både grunnleggende og videregående tema.

Tematisk kan boken deles inn i følgende hoveddeler: Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap - Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling - Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer - Budsjettering og avviksanalyse.

I denne reviderte 3. utgaven av boken er bærekraft integrert i den løpende teksten. Temaet inngår også som en del av et nytt avsnitt om ikke-finansielle nøkkeltall. Her inngår også balansert målstyring. I innledningen er det et nytt avsnitt som redegjør for det overordnede skillet mellom økonomistyringsverktøy- og modeller. Boken er forsknings- og evidensbasert. Derfor er eksempelvis det tradisjonelle driftsregnskapet nedtonet til fordel for avviksanalyse, samt at inntektsanalysen har fått utvidet plass. Tema som understøtter bærekraftstenkningen som kvalitetskostnader og livsløpskostnader og målkostnader innarbeidet i boken. Mange av bokens brukere vil havne i ulike økonomifunksjoner. Boken avslutter derfor med å beskrive økonomistyrerens arbeidsoppgaver og egenskaper. Alle kapitler er for øvrig gjennomgått og justert basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Oppgavene i boken er endret slik at dette nå i all hovedsak er repetisjons- og kunnskapsspørsmål. Det er korte løsninger til oppgavene. Hensikten med dette er at studentene umiddelbart kan øve på fundamentale sammenhenger. Forelesere vil om ønskelig få tilgang øvingssett som er tilpasset digitale læringsplattformer, tidligere eksamensoppgaver og andre oppgaver som bygger på boken.

I tillegg er det opprettet videoer til de ulike kapitlene vi håper du vil ha nytte av. Bokens hjemmeside har også tilleggsmateriell i form av tilpassede regneark, bokens figurer, rentetabeller og kontoplan.

«Test deg selv»- oppgaver: Forfatteren har utarbeidet og lagt ut 17 «test deg selv»-oppgaver til alle kapitlene i boken i app'en Kahoot. Last ned Kahoot og søk opp «Grunnleggende økonomistyring». Det står i tittelen og beskrivelsen av den enkelte oppgave hvilket kapittel det tas utgangspunkt i. Forelesere som benytter boken kan få tilgang til oppgavene i Kahoot ved å sende brukernavnet sitt til terje@economia.io

E-boken tilsvarer 3. trykte utgave.

ISBN9788202600822
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 3. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202659820
Originalt formatEPUB
ForfattereTerje Berg
Tilgjengelig for opplesingJa
Tilgjengelig i Allvit+Ja
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 1290,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd. Et viktig budskap er at tallene aldri taler for seg selv. Boken retter søkelyset mot beslutninger, og eksemplene er basert på reelle beslutningssituasjoner, i første rekke i norske små- og mellomstore bedrifter. Utvalget er gjort med tanke på at de fleste norske bedriftene er tjenesteytende. På denne måten forenes teori med praktisk anvendelse.

Grunnleggende økonomistyring er først og fremst skrevet for studenter som er i befatning med det bedriftsøkonomiske fagområdet for første gang. Den egner seg både for studenter som skal fortsette studiene, og for dem som kun skal ta ett emne innen dette fagfeltet. Boken er også egnet for ingeniørstudenter og for bruk innen etter- og videreutdanning.

Til grunn for innholdet ligger UHR-planen av 2018 for bachelor i økonomi og administrasjon. Planen angir minimumskrav for innhold i studiet. Den angir at økonomistyring skal inngå som en del av bedriftsøkonomisk analyse. Boken er bygget opp slik at emneansvarlige har fleksibilitet til å velge fra et stort utvalg av både grunnleggende og videregående tema.

Tematisk kan boken deles inn i følgende hoveddeler: Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap - Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling - Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer - Budsjettering og avviksanalyse.

I denne reviderte 3. utgaven av boken er bærekraft integrert i den løpende teksten. Temaet inngår også som en del av et nytt avsnitt om ikke-finansielle nøkkeltall. Her inngår også balansert målstyring. I innledningen er det et nytt avsnitt som redegjør for det overordnede skillet mellom økonomistyringsverktøy- og modeller. Boken er forsknings- og evidensbasert. Derfor er eksempelvis det tradisjonelle driftsregnskapet nedtonet til fordel for avviksanalyse, samt at inntektsanalysen har fått utvidet plass. Tema som understøtter bærekraftstenkningen som kvalitetskostnader og livsløpskostnader og målkostnader innarbeidet i boken. Mange av bokens brukere vil havne i ulike økonomifunksjoner. Boken avslutter derfor med å beskrive økonomistyrerens arbeidsoppgaver og egenskaper. Alle kapitler er for øvrig gjennomgått og justert basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Oppgavene i boken er endret slik at dette nå i all hovedsak er repetisjons- og kunnskapsspørsmål. Det er korte løsninger til oppgavene. Hensikten med dette er at studentene umiddelbart kan øve på fundamentale sammenhenger. Forelesere vil om ønskelig få tilgang øvingssett som er tilpasset digitale læringsplattformer, tidligere eksamensoppgaver og andre oppgaver som bygger på boken.

I tillegg er det opprettet videoer til de ulike kapitlene vi håper du vil ha nytte av. Bokens hjemmeside har også tilleggsmateriell i form av tilpassede regneark, bokens figurer, rentetabeller og kontoplan.

«Test deg selv»- oppgaver: Forfatteren har utarbeidet og lagt ut 17 «test deg selv»-oppgaver til alle kapitlene i boken i app'en Kahoot. Last ned Kahoot og søk opp «Grunnleggende økonomistyring». Det står i tittelen og beskrivelsen av den enkelte oppgave hvilket kapittel det tas utgangspunkt i. Forelesere som benytter boken kan få tilgang til oppgavene i Kahoot ved å sende brukernavnet sitt til terje@economia.io

E-boken tilsvarer 3. trykte utgave.

Om boka

ISBN9788202600822
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 3. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202659820
Originalt formatEPUB
ForfattereTerje Berg
Tilgjengelig for opplesingJa
Tilgjengelig i Allvit+Ja

Fagområde

Dine data – ditt valg

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) og brukerdata til analyse og noen funksjoner. Les mer om hva slags data vi bruker, hvordan vi administrerer dem og dine rettigheter i cookie-erklæringen vår.

Du kan velge å kun ha nødvendige informasjonskapsler og brukerdata, men du kan også velge å godta alle. Slik hjelper du oss med å finne de riktige bøkene og tilpasse tjenesten for deg!