Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Passivitet
Maria Vea Lund

Passivitet

2019Nynorsk742 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Ein person som held seg passiv kan i ulike situasjonar bli rekna for å ha gitt eit bindande løfte eller for å ha tapt ein rett - også på ulovfesta grunnlag. Boka inneheld ein analyse av dei ulovfesta rettsnormene som heimlar desse verknadene, med avgrensing til privatretten sitt område.

Dei ytre kjenneteikna på tilfelle der passivitet fører til binding eller rettstap varierer i stor grad. Relasjonen mellom partane kan vere av ulik karakter, verknaden kan inntreffe både innanfor og utanfor eksisterande avtaleforhold, lang eller kort tid kan ha passert, den aktuelle retten kan kvile på ulike rettsgrunnlag og kan knyte seg til ulike typar formuesgode. Boka siktar mot å klargjere kva for argument eller argumentkombinasjonar som kan rettferdiggjere den aktuelle rettsverknaden på tvers av ulike typetilfelle. Frå denne undersøkinga blir det utleia rettesnorer for vurderinga av om det er grunnlag for binding eller rettstap. Analysane tilbyr såleis ei djupare forståing av rettsnormene, og gir samtidig rettleiing for handtering av slike saker i det praktiske rettslivet.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave, Oslo: Cappelen Damm, 2017.

ISBN9788202630164
UtgiverCappelen Damm akademisk
UtgaveopplysningBearbeidet utgave av forfatterens avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2016. 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2017
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202528874
Originalt formatPDF
ForfattereMaria Vea Lund
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Ein person som held seg passiv kan i ulike situasjonar bli rekna for å ha gitt eit bindande løfte eller for å ha tapt ein rett - også på ulovfesta grunnlag. Boka inneheld ein analyse av dei ulovfesta rettsnormene som heimlar desse verknadene, med avgrensing til privatretten sitt område.

Dei ytre kjenneteikna på tilfelle der passivitet fører til binding eller rettstap varierer i stor grad. Relasjonen mellom partane kan vere av ulik karakter, verknaden kan inntreffe både innanfor og utanfor eksisterande avtaleforhold, lang eller kort tid kan ha passert, den aktuelle retten kan kvile på ulike rettsgrunnlag og kan knyte seg til ulike typar formuesgode. Boka siktar mot å klargjere kva for argument eller argumentkombinasjonar som kan rettferdiggjere den aktuelle rettsverknaden på tvers av ulike typetilfelle. Frå denne undersøkinga blir det utleia rettesnorer for vurderinga av om det er grunnlag for binding eller rettstap. Analysane tilbyr såleis ei djupare forståing av rettsnormene, og gir samtidig rettleiing for handtering av slike saker i det praktiske rettslivet.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave, Oslo: Cappelen Damm, 2017.

Om boka

ISBN9788202630164
UtgiverCappelen Damm akademisk
UtgaveopplysningBearbeidet utgave av forfatterens avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2016. 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2017
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202528874
Originalt formatPDF
ForfattereMaria Vea Lund
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde