Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Pløyejord som kontekst
Jes Martens (red.)Mads Ravn (red.)

Pløyejord som kontekst

2019Flerspråklig, Bokmål, Engelsk, Dansk, Svensk146 sider

Logg inn for å lese gratis

Logg innfor å lese gratis

Det moderne jord- og skogbruket blir stadig mer effektivisert og mekanisert. Ikke bare griper de moderne dyrkingsmetoder stadig hardere inn i de fysiske omgivelser, men den endrer også kjemiske og hydrologiske balanser. For de kulturminner som ligger i dyrket mark eller drevet skog betyr det økt risiko for nedsliting eller utslettelse. Denne prosessen er allerede så langt at mye av den viktigste informasjonen om fortidens boplasser i dag befinner seg i pløyelaget og ikke lengre in situ i bevarte gulv- og kulturlag. Dette er en av de største utfordringene våre dagers kulturminnevern og lovgivere står overfor. I denne antologien behandler 11 ledende forskere fra fire land temaet, den styrende lovgivningen og strategiene for å sikre det vitenskapelige potensial i løsfunnene som alle er enige om utgjør et stort og umistelig kildemateriale til fortiden. Uten dette ville mange av våre boplasser fremstå som anonyme og vanskelige og tolke. Et brennhett tema i denne sammenhengen er folkelig medvirkning. Kan de profesjonelle ta imot hjelp fra privatsamlere i arbeidet med å sikre den truede kulturarven? I Norge er den arkeologiske verden delt på spørsmålet, men i denne boken fremlegges og diskuteres fire helt forskjellige nasjonale løsninger på spørsmålet.

ISBN9788202633189
UtgiverPortalKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2016. Undertittel på omslaget: Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling - artikkelsamling. Består i hovedsak av bidrag fra et internasjonalt seminar ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, 28. april 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788283140736
Originalt formatPDF
RedaktørerJes MartensMads Ravn
Tilgjengelig for opplesingNei

Det moderne jord- og skogbruket blir stadig mer effektivisert og mekanisert. Ikke bare griper de moderne dyrkingsmetoder stadig hardere inn i de fysiske omgivelser, men den endrer også kjemiske og hydrologiske balanser. For de kulturminner som ligger i dyrket mark eller drevet skog betyr det økt risiko for nedsliting eller utslettelse. Denne prosessen er allerede så langt at mye av den viktigste informasjonen om fortidens boplasser i dag befinner seg i pløyelaget og ikke lengre in situ i bevarte gulv- og kulturlag. Dette er en av de største utfordringene våre dagers kulturminnevern og lovgivere står overfor. I denne antologien behandler 11 ledende forskere fra fire land temaet, den styrende lovgivningen og strategiene for å sikre det vitenskapelige potensial i løsfunnene som alle er enige om utgjør et stort og umistelig kildemateriale til fortiden. Uten dette ville mange av våre boplasser fremstå som anonyme og vanskelige og tolke. Et brennhett tema i denne sammenhengen er folkelig medvirkning. Kan de profesjonelle ta imot hjelp fra privatsamlere i arbeidet med å sikre den truede kulturarven? I Norge er den arkeologiske verden delt på spørsmålet, men i denne boken fremlegges og diskuteres fire helt forskjellige nasjonale løsninger på spørsmålet.

Om boka

ISBN9788202633189
UtgiverPortalKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2016. Undertittel på omslaget: Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling - artikkelsamling. Består i hovedsak av bidrag fra et internasjonalt seminar ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, 28. april 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788283140736
Originalt formatPDF
RedaktørerJes MartensMads Ravn
Tilgjengelig for opplesingNei

Fagområde

Logg inn for å lese gratis