Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Vestfoldbaneprosjektet : Bind 1 : Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark : arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn
Stine Melvold (red.)Per Persson (red.)

Vestfoldbaneprosjektet : Bind 1 : Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark : arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn

2014Bokmål, Svensk319 siderOpplesing tilgjengelig

Logg inn for å lese gratis

Logg innfor å lese gratis

Mellom 2010 og 2012 har Vestfoldbaneprosjektet ved Kulturhistorisk museum gjennomført omfattende arkeologiske utgravinger i Vestfold og Telemark. Bakgrunnen for undersøkelsene er Jernbaneverkets utbygging av ny, dobbeltsporet høyhastighetsbane mellom Farriseidet og Porsgrunn, det vil si den delen av traséen som kalles Eidangerparsellen. Av 46 kjente, berørte og dispenserte, automatisk fredete kulturminner innenfor traséen er til sammen 31 blitt undersøkt. Disse har generert et omfattende datamateriale. Resultatene fra Vestfoldbaneprosjektets undersøkelser presenteres i tre bind som er tematisk og kronologisk inndelt. Bind 1 (Melvold og Persson, red. 2014) presenterer ti lokaliteter fra tidligmesolitikum til og med overgangen mellommesolitikum-seinmesolitikum (ca. 8800-6100 f.Kr. / 9500-7300 BP), samt prosjektets bakgrunn, metodikk og administrative forhold. I dette bind 2 presenteres de øvrige 21 av Vestfoldbaneprosjektets utgravningsobjekter. Steinalderlokalitetene i bind 2 spenner fra overgangen mellommesolitikum-seinmesolitikum, gjennom seinmesolitikum og tidligneolitikum fram til overgangen til mellomneolitikum, det vil si ca. 6600-3400 f.Kr. / 7600-4700 BP. I tillegg kommer lokaliteter med tyngdepunkt i seinneolitikum / eldre bronsealder og eldre jernalder, samt funn fra middelalder.

ISBN9788202633271
UtgiverPortalKulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788283140095
Originalt formatPDF
RedaktørerStine MelvoldPer Persson
Tilgjengelig for opplesingJa

Mellom 2010 og 2012 har Vestfoldbaneprosjektet ved Kulturhistorisk museum gjennomført omfattende arkeologiske utgravinger i Vestfold og Telemark. Bakgrunnen for undersøkelsene er Jernbaneverkets utbygging av ny, dobbeltsporet høyhastighetsbane mellom Farriseidet og Porsgrunn, det vil si den delen av traséen som kalles Eidangerparsellen. Av 46 kjente, berørte og dispenserte, automatisk fredete kulturminner innenfor traséen er til sammen 31 blitt undersøkt. Disse har generert et omfattende datamateriale. Resultatene fra Vestfoldbaneprosjektets undersøkelser presenteres i tre bind som er tematisk og kronologisk inndelt. Bind 1 (Melvold og Persson, red. 2014) presenterer ti lokaliteter fra tidligmesolitikum til og med overgangen mellommesolitikum-seinmesolitikum (ca. 8800-6100 f.Kr. / 9500-7300 BP), samt prosjektets bakgrunn, metodikk og administrative forhold. I dette bind 2 presenteres de øvrige 21 av Vestfoldbaneprosjektets utgravningsobjekter. Steinalderlokalitetene i bind 2 spenner fra overgangen mellommesolitikum-seinmesolitikum, gjennom seinmesolitikum og tidligneolitikum fram til overgangen til mellomneolitikum, det vil si ca. 6600-3400 f.Kr. / 7600-4700 BP. I tillegg kommer lokaliteter med tyngdepunkt i seinneolitikum / eldre bronsealder og eldre jernalder, samt funn fra middelalder.

Om boka

ISBN9788202633271
UtgiverPortalKulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788283140095
Originalt formatPDF
RedaktørerStine MelvoldPer Persson
Tilgjengelig for opplesingJa

Fagområde

Logg inn for å lese gratis