Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Verdier i barnevern
Halvor Nordby (red.)Astrid Halsa (red.)

Verdier i barnevern

2022Bokmål220 siderOpplesing tilgjengelig

Logg inn for å lese gratis

Logg innfor å lese gratis

Verdier i Barnevern diskuter hvordan barnevernarbeid er preget av samfunnsverdier, kulturelle verdier og personlige verdier. Hovedmålet med boka er å bidra til debatt om hvordan rammer, ideologier og moralske oppfatninger kan og bør prege barnevernets arbeid med utsatte barn og unge.

Boka er delt inn i to hoveddeler. Kapitlene i den første delen ser på systembaserte føringer for praksis og teoretiske forståelser av kjernebegreper i barnevernfaglig praksis. Kapitlene i den andre delen fokuserer mer direkte på empiriske undersøkelser av hvordan verdier og verdimotsetninger kommer til syne i praksisrettet barnevernutdanning og utøvende barnevernarbeid.

Forfatterne av kapitlene fokuserer på sentrale verdier i barnevern fra ulike faglige ståsteder. På denne måten betoner boka viktigheten av å forstå barnevernarbeid som en avgrenset, men samtidig flerfaglig verdibasert praksis.

Boka er særlig relevant for forskere og praktikere innen barnevern og sosialfaglig arbeid, samt studenter på master- og doktorgradsnivå innen disse profesjonene.

ISBN9788202687267
UtgiverCappelen Damm akademiskNOASP
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202686840
Originalt formatEPUB
RedaktørerHalvor NordbyAstrid Halsa
Tilgjengelig for opplesingJa

Verdier i Barnevern diskuter hvordan barnevernarbeid er preget av samfunnsverdier, kulturelle verdier og personlige verdier. Hovedmålet med boka er å bidra til debatt om hvordan rammer, ideologier og moralske oppfatninger kan og bør prege barnevernets arbeid med utsatte barn og unge.

Boka er delt inn i to hoveddeler. Kapitlene i den første delen ser på systembaserte føringer for praksis og teoretiske forståelser av kjernebegreper i barnevernfaglig praksis. Kapitlene i den andre delen fokuserer mer direkte på empiriske undersøkelser av hvordan verdier og verdimotsetninger kommer til syne i praksisrettet barnevernutdanning og utøvende barnevernarbeid.

Forfatterne av kapitlene fokuserer på sentrale verdier i barnevern fra ulike faglige ståsteder. På denne måten betoner boka viktigheten av å forstå barnevernarbeid som en avgrenset, men samtidig flerfaglig verdibasert praksis.

Boka er særlig relevant for forskere og praktikere innen barnevern og sosialfaglig arbeid, samt studenter på master- og doktorgradsnivå innen disse profesjonene.

Om boka

ISBN9788202687267
UtgiverCappelen Damm akademiskNOASP
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202686840
Originalt formatEPUB
RedaktørerHalvor NordbyAstrid Halsa
Tilgjengelig for opplesingJa

Fagområde

Logg inn for å lese gratis