Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Regnskapsteori
Kjell Magne BaksaasTonny Stenheim

Regnskapsteori

2020Bokmål466 sider
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Regnskapsteori gir en grundig behandling av regnskapsteorien med referanse til IFRS og god regnskapsskikk. Dette inkluderer regnskapets formål, brukergrupper, kvalitetskrav og prinsipper for innregning og måling av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Boken behandler også temaer som regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.

Boken er delt i fire hoveddeler:

Del 1: Regnskapets teoretiske fundament

Del 2: Grunnlag for regnskapsstandardene

Del 3: Innregning, måling og presentasjon

Del 4: Regnskapselementer og utvalgte temaer

Del 1 diskuterer regnskapet som en kilde til økonomisk informasjon og presenterer to hovedmodeller for utarbeidelse av regnskap: resultat- og balanseorientering.

Del 2 og del 3 er bokens sentrale deler. I del 2 gis det en oversikt over regnskapsreguleringen og en grundig drøfting av regnskapets formål, brukergrupper og kvalitetskrav. I del 3 gis det en grundig drøfting av de grunnleggende regnskapsprinsippene i norsk regnskapsrett og innregning og måling under IFRS.

Del 4 tar opp utvalgte temaer i de ulike regnskapselementene. I bokens siste del belyses også regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.

Regnskapsteori og spesielt regnskapsregulering er dynamiske fagområder. I andre utgave er boken generelt oppdatert. Det konseptuelle rammeverket til IASB fra 2018 er grundig behandlet. Ulike målegrunnlag og bruken av disse er i denne utgaven i større grad behandlet. I tillegg er både IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 omtalt. I norsk regnskapsregulering er det mer usikkerhet om hvilke endringer som kommer, og eventuelt når disse kommer. Vi har i noen grad omtalt forslag fremmet til ny regnskapslov og prosessene om forslag til ny norsk fellesstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs. Usikkerhet om hvilke endringer som kommer, og når disse vil bli vedtatt, gjør det utfordrende å skrive regnskapsfaglige bøker. Samtidig bidrar dynamikken til å gjøre regnskap til et spennende fag. Boken er oppdatert med de endringer som forelå per mai 2020.

Boken presenterer fagstoffet på en pedagogisk måte, blant annet med mange eksempler. Oppgaver er tatt inn på slutten av hvert kapittel.

Regnskapsteori er skrevet for studenter som følger kurs i regnskapsteori eller et fordypningsemne i regnskap på bachelornivå, men også for studenter som følger kurs i regnskapsteori eller regnskapsrett på masternivå. Boken er nyttig for alle som er opptatt av en prinsipiell og teoretisk tilnærming til regnskapsreguleringen.

Det er utviklet forelesermateriell til boken på cda.no. Ta kontakt med forlaget dersom du ønsker å få dette tilsendt.

ISBN9788202689827
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 2 trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202649203
Originalt formatPDF
ForfattereKjell Magne BaksaasTonny Stenheim
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Regnskapsteori gir en grundig behandling av regnskapsteorien med referanse til IFRS og god regnskapsskikk. Dette inkluderer regnskapets formål, brukergrupper, kvalitetskrav og prinsipper for innregning og måling av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Boken behandler også temaer som regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.

Boken er delt i fire hoveddeler:

Del 1: Regnskapets teoretiske fundament

Del 2: Grunnlag for regnskapsstandardene

Del 3: Innregning, måling og presentasjon

Del 4: Regnskapselementer og utvalgte temaer

Del 1 diskuterer regnskapet som en kilde til økonomisk informasjon og presenterer to hovedmodeller for utarbeidelse av regnskap: resultat- og balanseorientering.

Del 2 og del 3 er bokens sentrale deler. I del 2 gis det en oversikt over regnskapsreguleringen og en grundig drøfting av regnskapets formål, brukergrupper og kvalitetskrav. I del 3 gis det en grundig drøfting av de grunnleggende regnskapsprinsippene i norsk regnskapsrett og innregning og måling under IFRS.

Del 4 tar opp utvalgte temaer i de ulike regnskapselementene. I bokens siste del belyses også regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.

Regnskapsteori og spesielt regnskapsregulering er dynamiske fagområder. I andre utgave er boken generelt oppdatert. Det konseptuelle rammeverket til IASB fra 2018 er grundig behandlet. Ulike målegrunnlag og bruken av disse er i denne utgaven i større grad behandlet. I tillegg er både IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 omtalt. I norsk regnskapsregulering er det mer usikkerhet om hvilke endringer som kommer, og eventuelt når disse kommer. Vi har i noen grad omtalt forslag fremmet til ny regnskapslov og prosessene om forslag til ny norsk fellesstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs. Usikkerhet om hvilke endringer som kommer, og når disse vil bli vedtatt, gjør det utfordrende å skrive regnskapsfaglige bøker. Samtidig bidrar dynamikken til å gjøre regnskap til et spennende fag. Boken er oppdatert med de endringer som forelå per mai 2020.

Boken presenterer fagstoffet på en pedagogisk måte, blant annet med mange eksempler. Oppgaver er tatt inn på slutten av hvert kapittel.

Regnskapsteori er skrevet for studenter som følger kurs i regnskapsteori eller et fordypningsemne i regnskap på bachelornivå, men også for studenter som følger kurs i regnskapsteori eller regnskapsrett på masternivå. Boken er nyttig for alle som er opptatt av en prinsipiell og teoretisk tilnærming til regnskapsreguleringen.

Det er utviklet forelesermateriell til boken på cda.no. Ta kontakt med forlaget dersom du ønsker å få dette tilsendt.

Om boka

ISBN9788202689827
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 2 trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202649203
Originalt formatPDF
ForfattereKjell Magne BaksaasTonny Stenheim
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde