Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Aktuelle temaer i regnskap og revisjon
Tonny Stenheim (red.)Kjell Magne Baksaas (red.)

Aktuelle temaer i regnskap og revisjon

2020Bokmål420 siderOpplesing tilgjengelig

Logg inn for å lese gratis

Logg innfor å lese gratis

Aktuelle temaer i regnskap og revisjon er en vitenskapelig antologi med artikler som belyser problemstillinger innen finansregnskap og revisjon, men også de tilstøtende fagområdene ikke-finansiell rapportering og økonomistyring. Norsk praksis innen disse fagområdene er preget av internasjonal regulering og praksis, men også av særnorske forhold. Mange av antologiens bidrag omhandler temaer som bidrar til å belyse, forstå og utvikle norsk praksis.

Antologien har følgende bidrag innen fagområdene finansregnskap og økonomistyring:
· Regnskapsrapportering i selskaper notert på uregulerte markedsplasser
· IASBs syn på sammenlignbarhet
· Regnskapsplikten for små foretak
· Regnskapsmessig behandling av fisjon
· Bruk av standardisert elektronisk regnskapsrapportering (XBRL)
· Straffebestemmelsen i regnskapsloven
· Utviklingstendenser i bruk av balansert målstyring

Antologien har følgende bidrag innen fagområdet revisjon:

· Adopsjon av digitaliseringsverktøy i norske revisjonsselskaper
· Norske revisorers valg av stikkprøvestørrelser
· Attestasjon av samfunnsansvarsrapportering i Norge og internasjonalt
· Revisors og skattemyndighetenes forståelse av vesentlighetsbegrepet

Antologien har også bidrag innen temaet ikke-finansiell rapportering. Disse er:
· Etterspørsel etter og bruk av foretaks miljørapportering
· EUs retningslinjer for klimarapportering

Bidragsyterne er tilsatt ved Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Handelshøyskole, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Nord universitet og Høgskolen i Innlandet. De er erfarne akademikere og mange av bidragsyterne har praktisk erfaring innen sine fagområder.

Bokens målgrupper er masterstudenter i regnskap og revisjon, forskere og undervisere i regnskap og revisjon, ansvarlige for regnskaps- og revisjonsregulering og praktikere som enten utarbeider, kontrollerer eller bruker...

ISBN9788202706517
UtgiverCappelen Damm akademisk
Originalt formatEPUB
RedaktørerTonny StenheimKjell Magne BaksaasEllen M. Kulset
Tilgjengelig for opplesingJa

Aktuelle temaer i regnskap og revisjon er en vitenskapelig antologi med artikler som belyser problemstillinger innen finansregnskap og revisjon, men også de tilstøtende fagområdene ikke-finansiell rapportering og økonomistyring. Norsk praksis innen disse fagområdene er preget av internasjonal regulering og praksis, men også av særnorske forhold. Mange av antologiens bidrag omhandler temaer som bidrar til å belyse, forstå og utvikle norsk praksis.

Antologien har følgende bidrag innen fagområdene finansregnskap og økonomistyring:
· Regnskapsrapportering i selskaper notert på uregulerte markedsplasser
· IASBs syn på sammenlignbarhet
· Regnskapsplikten for små foretak
· Regnskapsmessig behandling av fisjon
· Bruk av standardisert elektronisk regnskapsrapportering (XBRL)
· Straffebestemmelsen i regnskapsloven
· Utviklingstendenser i bruk av balansert målstyring

Antologien har følgende bidrag innen fagområdet revisjon:

· Adopsjon av digitaliseringsverktøy i norske revisjonsselskaper
· Norske revisorers valg av stikkprøvestørrelser
· Attestasjon av samfunnsansvarsrapportering i Norge og internasjonalt
· Revisors og skattemyndighetenes forståelse av vesentlighetsbegrepet

Antologien har også bidrag innen temaet ikke-finansiell rapportering. Disse er:
· Etterspørsel etter og bruk av foretaks miljørapportering
· EUs retningslinjer for klimarapportering

Bidragsyterne er tilsatt ved Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Handelshøyskole, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Nord universitet og Høgskolen i Innlandet. De er erfarne akademikere og mange av bidragsyterne har praktisk erfaring innen sine fagområder.

Bokens målgrupper er masterstudenter i regnskap og revisjon, forskere og undervisere i regnskap og revisjon, ansvarlige for regnskaps- og revisjonsregulering og praktikere som enten utarbeider, kontrollerer eller bruker...

Om boka

ISBN9788202706517
UtgiverCappelen Damm akademisk
Originalt formatEPUB
RedaktørerTonny StenheimKjell Magne BaksaasEllen M. Kulset
Tilgjengelig for opplesingJa

Fagområde

Logg inn for å lese gratis