Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Det usikre sangerlivet : en livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis
Regine Vesterlid Strøm

Det usikre sangerlivet : en livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis

2021Bokmål579 siderOpplesing tilgjengelig

Logg inn for å lese gratis

Logg innfor å lese gratis

Hvordan konstitueres klassiske sangeres løpebaner og sosiale praksis? Med utgangspunkt i livshistorieintervju med 14 profesjonelle skandinaviske sangere, født mellom 1945 og 1978, søker denne studien en mer nyansert og helhetlig forståelse av denne kunstnergruppens mulighetsbetingelser. I boka ser forfatteren nærmere på sangernes oppvekstår, studietid og yrkesliv, samt overgangen mellom disse. I denne sammenheng gjøres usikkerhet til et omdreiningspunkt. Gjennom den komplekse relasjonen mellom det individuelle og kollektive, analyseres sangeres erfaringer i lys av historiske, sosiale og kulturelle mønstre som former løpebanene og strukturerer praksisen på bestemte måter. Her legger den klassiske sangens tradisjon sterke føringer. Den overordnede teoretiske rammen er fundert i Pierre Bourdieus praksisteori. Det pluralistiske livsløpsperspektivet utgjør grunnlaget for forståelsen av prosesser og endring over tid.

Det konkurransepregede og uforutsigbare arbeidsmarkedet som omgir sangerne medfører høy grad av risiko og usikkerhet. Boka belyser hvordan sangere legitimerer eget yrke og hvordan handlinger, valg, strategier, refleksjoner, meninger og preferanser kan forstås i relasjon til deres bakgrunn og til posisjoner i det klassiske musikkfeltet der musikken er det bindende element. Et gjennomgående trekk i forskningsmaterialet er hvordan usikkerhet kommer til uttrykk som vurderinger. Slik oppstår et sirkulært fenomen, hvor vurderingskulturen blir en konsekvens av usikkerhet, samtidig som den forsterker usikkerheten som preger sangerne så vel som sangopplæringen, sangutøvelsen og sangeryrket.

ISBN9788202717339
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202713546
Originalt formatEPUB
ForfattereRegine Vesterlid Strøm
Tilgjengelig for opplesingJa

Hvordan konstitueres klassiske sangeres løpebaner og sosiale praksis? Med utgangspunkt i livshistorieintervju med 14 profesjonelle skandinaviske sangere, født mellom 1945 og 1978, søker denne studien en mer nyansert og helhetlig forståelse av denne kunstnergruppens mulighetsbetingelser. I boka ser forfatteren nærmere på sangernes oppvekstår, studietid og yrkesliv, samt overgangen mellom disse. I denne sammenheng gjøres usikkerhet til et omdreiningspunkt. Gjennom den komplekse relasjonen mellom det individuelle og kollektive, analyseres sangeres erfaringer i lys av historiske, sosiale og kulturelle mønstre som former løpebanene og strukturerer praksisen på bestemte måter. Her legger den klassiske sangens tradisjon sterke føringer. Den overordnede teoretiske rammen er fundert i Pierre Bourdieus praksisteori. Det pluralistiske livsløpsperspektivet utgjør grunnlaget for forståelsen av prosesser og endring over tid.

Det konkurransepregede og uforutsigbare arbeidsmarkedet som omgir sangerne medfører høy grad av risiko og usikkerhet. Boka belyser hvordan sangere legitimerer eget yrke og hvordan handlinger, valg, strategier, refleksjoner, meninger og preferanser kan forstås i relasjon til deres bakgrunn og til posisjoner i det klassiske musikkfeltet der musikken er det bindende element. Et gjennomgående trekk i forskningsmaterialet er hvordan usikkerhet kommer til uttrykk som vurderinger. Slik oppstår et sirkulært fenomen, hvor vurderingskulturen blir en konsekvens av usikkerhet, samtidig som den forsterker usikkerheten som preger sangerne så vel som sangopplæringen, sangutøvelsen og sangeryrket.

Om boka

ISBN9788202717339
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202713546
Originalt formatEPUB
ForfattereRegine Vesterlid Strøm
Tilgjengelig for opplesingJa

Fagområde

Logg inn for å lese gratis