Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kollektiv mobilisering : samfunnsarbeid i teori og praksis
Gudmund Ågotnes (red.)Anne Karin Larsen (red.)

Kollektiv mobilisering : samfunnsarbeid i teori og praksis

2022Bokmål333 siderOpplesing tilgjengelig

Ikke tilgjengelig på allvit.no.

Ikke tilgjengelig på allvit.no.

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no

Kollektiv mobilisering har sitt utgangspunkt i sosiale bevegelser og menneskers ønsker om forandring. I denne boken diskuteres kollektiv mobilisering i lys av ulike perspektiver, teorier og metodiske innganger.

Et viktig prinsipp i samfunnsarbeid er grasrotmobilisering og innbyggernes samarbeid, innflytelse og samskaping i utvikling av eget nærmiljø og lokalsamfunn. Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis tar opp tidsaktuelle problemstillinger relatert til velferdssamfunnet, samt globale utfordringer knyttet til miljømessige, sosiale- og samfunnsmessige problem. Forfatterne viser hvordan samfunnsarbeid som fag, teori, metode og forskningsfelt kan bidra til økt forståelse og utvikling av bærekraftige løsninger.

Kapitlene belyser eksempler hentet fra en minoritetsorganisasjons arbeid for å motvirke negativ sosial kontroll, erfaringskonsulenters medvirkning i behandlingstilbud, ungdoms inngang til og løsning av rollekonflikter på sosiale medier, fagorganisering av kvinner i India og områdesatsing i byområder.

Med utgangspunkt i Freires bevisstgjørende samhandlingspedagogikk og Putnams og Bourdieus forståelse av sosial kapital undersøker forfatterne hvordan kollektiv mobilisering oppstår og utøves. Slik bidrar boken til samfunnsvitenskapens og sosialprofesjonenes fag og utdanninger.

Boken retter seg mot studenter, forskere og praktikere innen ulike yrkes- og fagområder som er opptatt av kollektive tilnærminger til samfunnsmessige utfordringer.

ISBN9788202738761
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning"Dette er en fagfellevurdert antologi. Kapittel 1 er et innledningskapittel som ikke er fagfellevurdert." - Kolofonen
RedaktørerGudmund ÅgotnesAnne Karin Larsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no

Kollektiv mobilisering har sitt utgangspunkt i sosiale bevegelser og menneskers ønsker om forandring. I denne boken diskuteres kollektiv mobilisering i lys av ulike perspektiver, teorier og metodiske innganger.

Et viktig prinsipp i samfunnsarbeid er grasrotmobilisering og innbyggernes samarbeid, innflytelse og samskaping i utvikling av eget nærmiljø og lokalsamfunn. Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis tar opp tidsaktuelle problemstillinger relatert til velferdssamfunnet, samt globale utfordringer knyttet til miljømessige, sosiale- og samfunnsmessige problem. Forfatterne viser hvordan samfunnsarbeid som fag, teori, metode og forskningsfelt kan bidra til økt forståelse og utvikling av bærekraftige løsninger.

Kapitlene belyser eksempler hentet fra en minoritetsorganisasjons arbeid for å motvirke negativ sosial kontroll, erfaringskonsulenters medvirkning i behandlingstilbud, ungdoms inngang til og løsning av rollekonflikter på sosiale medier, fagorganisering av kvinner i India og områdesatsing i byområder.

Med utgangspunkt i Freires bevisstgjørende samhandlingspedagogikk og Putnams og Bourdieus forståelse av sosial kapital undersøker forfatterne hvordan kollektiv mobilisering oppstår og utøves. Slik bidrar boken til samfunnsvitenskapens og sosialprofesjonenes fag og utdanninger.

Boken retter seg mot studenter, forskere og praktikere innen ulike yrkes- og fagområder som er opptatt av kollektive tilnærminger til samfunnsmessige utfordringer.

Om boka

ISBN9788202738761
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning"Dette er en fagfellevurdert antologi. Kapittel 1 er et innledningskapittel som ikke er fagfellevurdert." - Kolofonen
RedaktørerGudmund ÅgotnesAnne Karin Larsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde

Ikke tilgjengelig på allvit.no.