Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Samhandling og inkludering i arbeidslivet
Therese Saltkjel (red.)Chris Rønningstad (red.)

Samhandling og inkludering i arbeidslivet

2022Bokmål339 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Hvorfor er det så vanskelig å få til samhandling på tvers av ulike sektorer og aktører? For å hjelpe mennesker med sammensatte behov inn i arbeidslivet, trenger man å koble ulike adskilte deler av hjelpeapparatet sammen til tjenester som er mindre fragmenterte. Samhandling og inkludering i arbeidslivet omhandler muligheter og utfordringer knyttet til samhandling i det norske arbeidsinkluderingsfeltet. Samhandling dreier seg både om samhandling i og mellom ulike offentlige tjenester, men også om samhandling mellom offentlige tjenester og andre ikke-offentlige aktører som for eksempel brukere av tjenestene, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og sosiale entreprenører.

Del 1 av boken ser nærmere på ulike tilnærminger til inkludering i arbeidslivet og samhandling i politikk og forskning. Del 2 er særlig rettet mot målgruppene for arbeidsinkludering: mennesker med sammensatte utfordringer, som ofte lever i sårbare livssituasjoner. Siste del, del 3, omhandler samhandling på tvers av aktører, tjenester og nivåer. Dette inkluderer temaene helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, inkluderingskompetanse, ledelse, organisasjonskultur og sosialt entreprenørskap.

Samhandling og inkludering i arbeidslivet henvender seg til studenter, praktikere og forskere. Den er ment som et bidrag til tverrfaglig kunnskapsutvikling ved å oppsamle kunnskap og forskning om samhandling i og mellom tjenester. Boken gir også lesere relevant empirisk innblikk i ulike former for samhandling som gjøres i det norske arbeidsinkluderingsfeltet.

Redaktører: Therese Saltkjel, Chris Rønningstad og Mette Sønderskov. Medforfattere: Brita Aasprang, Siri Yde Aksnes, Tone Alm Andreassen, Eric Breit, Espen Dahl, Heidi Enehaug, Ariana Guilherme Fernandes, Åsmund Hermansen, Monica Kjørstad, Tone Maia Liodden, Ira Malmberg-Heimonen, Marie Rønshaugen, Line Fossum Skogstad, Øystein Spjelkavik og Rolf Rønning.

ISBN9788202740542
UtgiverCappelen Damm akademisk
Originalt formatEPUB
RedaktørerTherese SaltkjelChris RønningstadMette Sønderskov
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Hvorfor er det så vanskelig å få til samhandling på tvers av ulike sektorer og aktører? For å hjelpe mennesker med sammensatte behov inn i arbeidslivet, trenger man å koble ulike adskilte deler av hjelpeapparatet sammen til tjenester som er mindre fragmenterte. Samhandling og inkludering i arbeidslivet omhandler muligheter og utfordringer knyttet til samhandling i det norske arbeidsinkluderingsfeltet. Samhandling dreier seg både om samhandling i og mellom ulike offentlige tjenester, men også om samhandling mellom offentlige tjenester og andre ikke-offentlige aktører som for eksempel brukere av tjenestene, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og sosiale entreprenører.

Del 1 av boken ser nærmere på ulike tilnærminger til inkludering i arbeidslivet og samhandling i politikk og forskning. Del 2 er særlig rettet mot målgruppene for arbeidsinkludering: mennesker med sammensatte utfordringer, som ofte lever i sårbare livssituasjoner. Siste del, del 3, omhandler samhandling på tvers av aktører, tjenester og nivåer. Dette inkluderer temaene helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, inkluderingskompetanse, ledelse, organisasjonskultur og sosialt entreprenørskap.

Samhandling og inkludering i arbeidslivet henvender seg til studenter, praktikere og forskere. Den er ment som et bidrag til tverrfaglig kunnskapsutvikling ved å oppsamle kunnskap og forskning om samhandling i og mellom tjenester. Boken gir også lesere relevant empirisk innblikk i ulike former for samhandling som gjøres i det norske arbeidsinkluderingsfeltet.

Redaktører: Therese Saltkjel, Chris Rønningstad og Mette Sønderskov. Medforfattere: Brita Aasprang, Siri Yde Aksnes, Tone Alm Andreassen, Eric Breit, Espen Dahl, Heidi Enehaug, Ariana Guilherme Fernandes, Åsmund Hermansen, Monica Kjørstad, Tone Maia Liodden, Ira Malmberg-Heimonen, Marie Rønshaugen, Line Fossum Skogstad, Øystein Spjelkavik og Rolf Rønning.

Om boka

ISBN9788202740542
UtgiverCappelen Damm akademisk
Originalt formatEPUB
RedaktørerTherese SaltkjelChris RønningstadMette Sønderskov
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde