Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Forvaltning av dyrevelferd i Norge : hvordan få lovverk til å virke?
Stig Strandli Gezelius (red.)Frode Veggeland (red.)

Forvaltning av dyrevelferd i Norge : hvordan få lovverk til å virke?

2022Bokmål372 siderOpplesing tilgjengelig

Logg inn for å lese gratis

Logg innfor å lese gratis

Forvaltning av dyrevelferd i Norge handler om hvordan myndighetene best kan fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. I Norge er det Mattilsynet som har hovedansvaret for å kontrollere at virksomheter og personer overholder dyrevelferdsloven.

Denne boka presenterer resultatene fra et unikt forskningsprosjekt om virkninger av Mattilsynets virksomhet i landbaserte matnæringer. Sentralt står spørsmålet om hva slags tilsyn som virker best. Er det hensiktsmessig å samle alle tilsynsoppgaver i én etat? Er næringen mottakelig for styring? Hvordan kan tilsynet bruke virkemidler - som veiledning, advarsler eller straff - på en hensiktsmessig måte?

Boka gir ny innsikt i utfordringer knyttet til dyrevelferdsforvaltningen. Forvaltning av dyrevelferdsloven er knapt studert i Norge tidligere. Boka retter seg særlig mot tilsynsforvaltningen og aktører innen næringer som håndterer dyr, men vil være interessant for alle som er opptatt av dyrevelferd eller av tilsynsvirksomhet generelt. Den er egnet for undervisningsformål på universitets- og høyskolenivå.

Kapittelforfatterne har bakgrunn fra statsvitenskap, jus, sosiologi, sosialantropologi, veterinær- og husdyrfag, så vel som fra inspeksjonsvirksomhet. Bokas redaktører er Stig S. Gezelius, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og Frode Veggeland, professor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Redaktørene har lang erfaring fra forskning på offentlig forvaltning og iverksetting av lovverk.

ISBN9788202761844
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202761875
Originalt formatEPUB
RedaktørerStig Strandli GezeliusFrode Veggeland
Tilgjengelig for opplesingJa

Forvaltning av dyrevelferd i Norge handler om hvordan myndighetene best kan fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. I Norge er det Mattilsynet som har hovedansvaret for å kontrollere at virksomheter og personer overholder dyrevelferdsloven.

Denne boka presenterer resultatene fra et unikt forskningsprosjekt om virkninger av Mattilsynets virksomhet i landbaserte matnæringer. Sentralt står spørsmålet om hva slags tilsyn som virker best. Er det hensiktsmessig å samle alle tilsynsoppgaver i én etat? Er næringen mottakelig for styring? Hvordan kan tilsynet bruke virkemidler - som veiledning, advarsler eller straff - på en hensiktsmessig måte?

Boka gir ny innsikt i utfordringer knyttet til dyrevelferdsforvaltningen. Forvaltning av dyrevelferdsloven er knapt studert i Norge tidligere. Boka retter seg særlig mot tilsynsforvaltningen og aktører innen næringer som håndterer dyr, men vil være interessant for alle som er opptatt av dyrevelferd eller av tilsynsvirksomhet generelt. Den er egnet for undervisningsformål på universitets- og høyskolenivå.

Kapittelforfatterne har bakgrunn fra statsvitenskap, jus, sosiologi, sosialantropologi, veterinær- og husdyrfag, så vel som fra inspeksjonsvirksomhet. Bokas redaktører er Stig S. Gezelius, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og Frode Veggeland, professor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Redaktørene har lang erfaring fra forskning på offentlig forvaltning og iverksetting av lovverk.

Om boka

ISBN9788202761844
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202761875
Originalt formatEPUB
RedaktørerStig Strandli GezeliusFrode Veggeland
Tilgjengelig for opplesingJa

Fagområde

Logg inn for å lese gratis