Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kreditorvern
Sverre Magnus Bergslid Salvesen

Kreditorvern

2022Bokmål457 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Når et kreditorbeslag inntreffer, kan det oppstå en rettighetskollisjon mellom dekningssøkende kreditor og andre rettighetshavere som utleder sin rett fra skyldneren. Kreditorvernet sørger for at en rettighetshaver oppnår beskyttelse mot at en kreditorekstinksjon kan inntreffe ved et kreditorbeslag.

I denne boken undersøker forfatteren om, når og hvordan kreditorvern kan etableres etter gjeldende norsk rett. De lovfestede reglene danner en ramme for hvilke formuesgoder og formuesrettigheter som omfattes, selv om boken også drøfter enkelte ulovfestede kreditorvernregler. Forfatteren analyserer en rekke aktuelle problemstillinger innenfor den dynamiske tingsretten. I tillegg behandles flere rettsspørsmål som er av mer allmenn formuerettslig karakter.

Blant de temaer som drøftes i boken, er eiendomsrettens rettslige betydning som tilnærming til rettighetskollisjoner, proformaregelen i beslagsretten, adgangen til å etablere ulovfestede kreditorvernregler, den ulovfestede regelen om selvstendig rettsvernshevd og etablering av kreditorvern ved løsørekjøp. Avslutningsvis problematiseres enkelte sider ved den fragmentariske og funksjonelle tilnærmingen som norsk rett har til regler om kreditorvern.

ISBN9788202773267
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202726287
Originalt formatEPUB
ForfattereSverre Magnus Bergslid Salvesen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Når et kreditorbeslag inntreffer, kan det oppstå en rettighetskollisjon mellom dekningssøkende kreditor og andre rettighetshavere som utleder sin rett fra skyldneren. Kreditorvernet sørger for at en rettighetshaver oppnår beskyttelse mot at en kreditorekstinksjon kan inntreffe ved et kreditorbeslag.

I denne boken undersøker forfatteren om, når og hvordan kreditorvern kan etableres etter gjeldende norsk rett. De lovfestede reglene danner en ramme for hvilke formuesgoder og formuesrettigheter som omfattes, selv om boken også drøfter enkelte ulovfestede kreditorvernregler. Forfatteren analyserer en rekke aktuelle problemstillinger innenfor den dynamiske tingsretten. I tillegg behandles flere rettsspørsmål som er av mer allmenn formuerettslig karakter.

Blant de temaer som drøftes i boken, er eiendomsrettens rettslige betydning som tilnærming til rettighetskollisjoner, proformaregelen i beslagsretten, adgangen til å etablere ulovfestede kreditorvernregler, den ulovfestede regelen om selvstendig rettsvernshevd og etablering av kreditorvern ved løsørekjøp. Avslutningsvis problematiseres enkelte sider ved den fragmentariske og funksjonelle tilnærmingen som norsk rett har til regler om kreditorvern.

Om boka

ISBN9788202773267
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202726287
Originalt formatEPUB
ForfattereSverre Magnus Bergslid Salvesen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde