Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Sykepleieboken 1 : sykepleiens fundament
Ann Kristin Bjørnnes (red.)Edith Roth Gjevjon (red.)

Sykepleieboken 1 : sykepleiens fundament

2023Bokmål898 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

En bok i grunnleggende sykepleie, primært skrevet for bachelorstudenter.

Sykepleieboken 1 - Sykepleiens fundament, gir en bred innføring i grunnleggende sykepleie, det vil si i sykepleiens teoretiske grunnlag og i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som det er forventet at studentene skal tilegne seg gjennom sykepleierutdanningen. Boken består av tre hoveddeler som sammen synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver, kompetanse og særegne bidrag i det helsefaglige teamet:

1) Sykepleiens grunnlag. Kapitlene i del 1 gir innsikt i sykepleiens grunnleggende kjennetegn, verdier, tenkning, kjernekompetanser og arbeidsprosesser, det vil si i hva sykepleie handler om. Vi ser blant annet på hvordan sykepleieren møter pasienter og pårørende i ulike situasjoner.

2) Pasientens grunnleggende behov. Kapitlene i del 2 legger vekt på å presentere observasjoner, vurderinger, tiltak og arbeidsmetoder som sykepleieren benytter for å ivareta pasienters ulike grunnleggende behov i forskjellige situasjoner.

3) Kliniske situasjoner. Del 3 synliggjør at pasienter kan ha sammensatte og komplekse behov som krever at sykepleieren er i stand til å integrere kunnskaper fra ulike områder av sykepleiefaget. Vi gjennomgår hygiene og smittevern, kliniske undersøkelser, sykepleie til døende pasienter og sykepleie til pasienter med komorbiditet.

Med utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning har denne sjette utgaven gjennomgått en omfattende revidering og omstrukturering. Innholdet bygger på kunnskapsbasert praksis, og boken har fått flere nye kapitler, ny kapittelinndeling og ny tittel. På aktuelle steder er det henvist til relevante sykepleieprosedyrer i det digitale prosedyreverket VAR Healthcare.

ISBN9788202791865
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 6. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202673543
Originalt formatEPUB
RedaktørerAnn Kristin BjørnnesEdith Roth GjevjonEllen Karine GrovInger Margrethe Holter
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

En bok i grunnleggende sykepleie, primært skrevet for bachelorstudenter.

Sykepleieboken 1 - Sykepleiens fundament, gir en bred innføring i grunnleggende sykepleie, det vil si i sykepleiens teoretiske grunnlag og i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som det er forventet at studentene skal tilegne seg gjennom sykepleierutdanningen. Boken består av tre hoveddeler som sammen synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver, kompetanse og særegne bidrag i det helsefaglige teamet:

1) Sykepleiens grunnlag. Kapitlene i del 1 gir innsikt i sykepleiens grunnleggende kjennetegn, verdier, tenkning, kjernekompetanser og arbeidsprosesser, det vil si i hva sykepleie handler om. Vi ser blant annet på hvordan sykepleieren møter pasienter og pårørende i ulike situasjoner.

2) Pasientens grunnleggende behov. Kapitlene i del 2 legger vekt på å presentere observasjoner, vurderinger, tiltak og arbeidsmetoder som sykepleieren benytter for å ivareta pasienters ulike grunnleggende behov i forskjellige situasjoner.

3) Kliniske situasjoner. Del 3 synliggjør at pasienter kan ha sammensatte og komplekse behov som krever at sykepleieren er i stand til å integrere kunnskaper fra ulike områder av sykepleiefaget. Vi gjennomgår hygiene og smittevern, kliniske undersøkelser, sykepleie til døende pasienter og sykepleie til pasienter med komorbiditet.

Med utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning har denne sjette utgaven gjennomgått en omfattende revidering og omstrukturering. Innholdet bygger på kunnskapsbasert praksis, og boken har fått flere nye kapitler, ny kapittelinndeling og ny tittel. På aktuelle steder er det henvist til relevante sykepleieprosedyrer i det digitale prosedyreverket VAR Healthcare.

Om boka

ISBN9788202791865
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 6. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202673543
Originalt formatEPUB
RedaktørerAnn Kristin BjørnnesEdith Roth GjevjonEllen Karine GrovInger Margrethe Holter
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde