Hopp til hovedinnhold
bokomslag: HR i møte med det nye arbeidslivet
Andreas N. Thon (red.)Laura E. Mercer Traavik (red.)

HR i møte med det nye arbeidslivet

2023Bokmål321 siderOpplesing tilgjengelig

Logg inn for å lese gratis

Logg innfor å lese gratis

Denne utgivelsen er den andre i en serie bøker fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. HR i møte med det nye arbeidslivet bygger videre på boken Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet (2020). Boken tar gjennom 12 kapitler for seg HR- og ledelsesrelaterte temaer knyttet til blant annet global usikkerhet, uforutsigbare endringer, kriseledelse, prediktive analyser og scenariotenkning, utvikling av ledere og ledelsespraksis, helsefremmende selvledelse, lederrekruttering, nye tilknytningsformer i arbeidslivet, leders juridiske handlingsrom i konflikt, demografisk utvikling og mangfold i arbeidslivet, og utvikling av pårørenderollen.

Kapitlene tar utgangspunkt i perspektiver om det nye arbeidslivet. Forfatterne diskuterer hvordan endringer i og rundt virksomhetene fordrer utvikling av forståelsen av hvordan organisasjoner og mennesker påvirkes, behovet for ny HR-praksis og hvordan ledere skal utøve sin rolle. Boken bygger på sentrale dimensjoner ved HR og ledelse som forskningsfelt:

God ledelse og et godt arbeidsliv i Norge utvikles best gjennom forståelse for norsk kontekst. God HR- og ledelsespraksis baseres på solid innsikt i hvordan organisasjonens behov for utvikling av ressurser og kapabiliteter påvirkes av endringer knyttet til indre faktorer og endringer i omgivelsene. Et godt arbeidsliv utvikles ved å ha et bevisst forhold til hvordan globale faktorer og utviklingstrekk er endringsdrivere som påvirker organisasjoner, arbeidsoppgaver, mennesker og ledere. Bokens 17 forfattere er en samling fremtidsorienterte norske forskere og fagpersoner innenfor sine fagfelt. Kapitlene i boken utforsker temaer, problemstillinger og begreper med ambisjon om å bidra til ny innsikt i forsknings- og praksisfeltet i norsk kontekst. Forfatterne bidrar til forskningsbasert kunnskapsutvikling i det nye arbeidslivet gjennom teoretiske, konseptuelle og empiriske studier. Boken retter seg derfor både mot forskere og studenter, og mot HR-spesialister og ledere med interesse for HR, organisasjon og ledelse som fag.
HR i møte med det nye arbeidslivet er redigert av Andreas N. Thon (førstelektor i ledelse, organisasjon og HR ved Høyskolen Kristiania), Laura E. M. Traavik (førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania) og Kjetil A. Vedøy (høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania).

ISBN9788202812270
UtgiverCappelen Damm akademiskNOASP
UtgaveopplysningOver tittelen: Kristiania
Originalt formatEPUB
RedaktørerAndreas N. ThonLaura E. Mercer TraavikKjetil A. Vedøy
Tilgjengelig for opplesingJa

Denne utgivelsen er den andre i en serie bøker fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. HR i møte med det nye arbeidslivet bygger videre på boken Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet (2020). Boken tar gjennom 12 kapitler for seg HR- og ledelsesrelaterte temaer knyttet til blant annet global usikkerhet, uforutsigbare endringer, kriseledelse, prediktive analyser og scenariotenkning, utvikling av ledere og ledelsespraksis, helsefremmende selvledelse, lederrekruttering, nye tilknytningsformer i arbeidslivet, leders juridiske handlingsrom i konflikt, demografisk utvikling og mangfold i arbeidslivet, og utvikling av pårørenderollen.

Kapitlene tar utgangspunkt i perspektiver om det nye arbeidslivet. Forfatterne diskuterer hvordan endringer i og rundt virksomhetene fordrer utvikling av forståelsen av hvordan organisasjoner og mennesker påvirkes, behovet for ny HR-praksis og hvordan ledere skal utøve sin rolle. Boken bygger på sentrale dimensjoner ved HR og ledelse som forskningsfelt:

God ledelse og et godt arbeidsliv i Norge utvikles best gjennom forståelse for norsk kontekst. God HR- og ledelsespraksis baseres på solid innsikt i hvordan organisasjonens behov for utvikling av ressurser og kapabiliteter påvirkes av endringer knyttet til indre faktorer og endringer i omgivelsene. Et godt arbeidsliv utvikles ved å ha et bevisst forhold til hvordan globale faktorer og utviklingstrekk er endringsdrivere som påvirker organisasjoner, arbeidsoppgaver, mennesker og ledere. Bokens 17 forfattere er en samling fremtidsorienterte norske forskere og fagpersoner innenfor sine fagfelt. Kapitlene i boken utforsker temaer, problemstillinger og begreper med ambisjon om å bidra til ny innsikt i forsknings- og praksisfeltet i norsk kontekst. Forfatterne bidrar til forskningsbasert kunnskapsutvikling i det nye arbeidslivet gjennom teoretiske, konseptuelle og empiriske studier. Boken retter seg derfor både mot forskere og studenter, og mot HR-spesialister og ledere med interesse for HR, organisasjon og ledelse som fag.
HR i møte med det nye arbeidslivet er redigert av Andreas N. Thon (førstelektor i ledelse, organisasjon og HR ved Høyskolen Kristiania), Laura E. M. Traavik (førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania) og Kjetil A. Vedøy (høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania).

Om boka

ISBN9788202812270
UtgiverCappelen Damm akademiskNOASP
UtgaveopplysningOver tittelen: Kristiania
Originalt formatEPUB
RedaktørerAndreas N. ThonLaura E. Mercer TraavikKjetil A. Vedøy
Tilgjengelig for opplesingJa

Fagområde

Logg inn for å lese gratis