Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Autonomi i militære operasjoner
Camilla Guldahl Cooper (red.)Dag Henriksen (red.)

Autonomi i militære operasjoner

2023Bokmål313 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Hvordan ser en moderne, høyteknologisk krig ut? Hvilken teknologi og hvilke systemer vil bli anvendt i fremtidens krigføring? Og i hvilken grad vil mennesker bemanne og styre denne teknologien, som i stadig større grad preges av autonomi?

Hensikten med denne boken er å skape større forståelse for bruken av autonome systemer i militære operasjoner. I tillegg til våpenbruk, omfatter slike operasjoner blant annet logistikk, sanitet, informasjonsinnhenting og styrkebeskyttelse. Hva er status per i dag, og hva er sannsynlig utvikling på kort og mellomlang sikt med tanke på operasjonell nytteverdi?

I del 1 klargjøres hva autonomi innebærer, og hva som er muligheter og begrensinger i denne teknologien, sett i lys av militære operasjoner. I del 2 rettes søkelyset mot militær nytteverdi av autonome systemer innenfor hæren, marinen, luftforsvaret og cyberforsvaret, i tillegg til sanitet og logistikk. Avslutningsvis, i del 3, diskuteres de etiske og rettslige aspektene knyttet til bruken av autonome systemer. Bør vi forby eller bør vi regulere bruken av autonome våpen?

ISBN9788202825386
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202791445
Originalt formatEPUB
RedaktørerCamilla Guldahl CooperDag Henriksen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Hvordan ser en moderne, høyteknologisk krig ut? Hvilken teknologi og hvilke systemer vil bli anvendt i fremtidens krigføring? Og i hvilken grad vil mennesker bemanne og styre denne teknologien, som i stadig større grad preges av autonomi?

Hensikten med denne boken er å skape større forståelse for bruken av autonome systemer i militære operasjoner. I tillegg til våpenbruk, omfatter slike operasjoner blant annet logistikk, sanitet, informasjonsinnhenting og styrkebeskyttelse. Hva er status per i dag, og hva er sannsynlig utvikling på kort og mellomlang sikt med tanke på operasjonell nytteverdi?

I del 1 klargjøres hva autonomi innebærer, og hva som er muligheter og begrensinger i denne teknologien, sett i lys av militære operasjoner. I del 2 rettes søkelyset mot militær nytteverdi av autonome systemer innenfor hæren, marinen, luftforsvaret og cyberforsvaret, i tillegg til sanitet og logistikk. Avslutningsvis, i del 3, diskuteres de etiske og rettslige aspektene knyttet til bruken av autonome systemer. Bør vi forby eller bør vi regulere bruken av autonome våpen?

Om boka

ISBN9788202825386
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202791445
Originalt formatEPUB
RedaktørerCamilla Guldahl CooperDag Henriksen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde