Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kontaktsoner og grenseområder : interaksjon, konflikt og samarbeid i Norden, Midtøsten og Midtvesten ca. 1520-2020
Chalak Kaveh (red.)Harald Endre Tafjord (red.)

Kontaktsoner og grenseområder : interaksjon, konflikt og samarbeid i Norden, Midtøsten og Midtvesten ca. 1520-2020

2023Bokmål, Nynorsk, Engelsk228 siderOpplesing tilgjengelig

Logg inn for å lese gratis

Logg innfor å lese gratis

Tema for denne antologien er grenseområder og kontaktsoner, både som konkrete steder og som analytiske begreper for å forstå fortiden. Hva skjer når ulike kulturer, stater og mennesker møtes, og hva skjer i og med stedene og rommene der disse møtene skjer? Dette er blant spørsmålene som blir belyst i ni historiske undersøkelser som tar for seg flere forskjellige eksempler fra historien, fra det helt konkrete til det mer metaforiske, og fra stor skala til nærstudier.

I tid spenner de ni bidragene fra overgangen fra middelalderen til tidlig nytid på begynnelsen av 1500-tallet helt frem til vår tid. Geografisk er undersøkelsene konsentrert om tre områder. Det ene er Norden. Her undersøkes både geografiske og kulturelle kontaktsoner både innad i og mellom ulike nordiske land. Flere av bidragene tar for seg perioden da Norge var del av en større nordeuropeisk konglomeratstat, Danmark-Norge. Det andre området er Midtøsten. Her omtales både hoffet som kontaktsone i Det osmanske riket og kontakt og konflikt i de kurdiske grenselandene på 2000-tallet. Det siste området er Midtvesten. Disse kapitlene har et særlig søkelys på det norske utvandrersamfunnet i Nord-Amerika, med avstikkere til andre deler av verden som Kina og indre Troms i Norge.

I alle disse periodene og områdene undersøkes møter, kontakter og forhandlinger mellom aktører og grupper som foregikk i konkrete og metaforiske grenseområder, hvor det var ulike former for kontakt mellom aktører.

Kontaktsoner og grenseområder springer ut fra forskningsmiljøet ved Historisk institutt ved Høgskulen i Volda og er også en markering av dette instituttets 50-årsjubileum. Antologien retter seg hovedsakelig mot forskere og studenter innen historie, men kan også være av interesse for nærliggende fagfelt som religion, sosiologi eller rettshistorie, eller andre lesere som er allment interessert i historie og kulturmøter.

ISBN9788202833091
UtgiverCappelen Damm akademisk
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202811884
Originalt formatEPUB
RedaktørerChalak KavehHarald Endre TafjordOla Teige
Tilgjengelig for opplesingJa

Tema for denne antologien er grenseområder og kontaktsoner, både som konkrete steder og som analytiske begreper for å forstå fortiden. Hva skjer når ulike kulturer, stater og mennesker møtes, og hva skjer i og med stedene og rommene der disse møtene skjer? Dette er blant spørsmålene som blir belyst i ni historiske undersøkelser som tar for seg flere forskjellige eksempler fra historien, fra det helt konkrete til det mer metaforiske, og fra stor skala til nærstudier.

I tid spenner de ni bidragene fra overgangen fra middelalderen til tidlig nytid på begynnelsen av 1500-tallet helt frem til vår tid. Geografisk er undersøkelsene konsentrert om tre områder. Det ene er Norden. Her undersøkes både geografiske og kulturelle kontaktsoner både innad i og mellom ulike nordiske land. Flere av bidragene tar for seg perioden da Norge var del av en større nordeuropeisk konglomeratstat, Danmark-Norge. Det andre området er Midtøsten. Her omtales både hoffet som kontaktsone i Det osmanske riket og kontakt og konflikt i de kurdiske grenselandene på 2000-tallet. Det siste området er Midtvesten. Disse kapitlene har et særlig søkelys på det norske utvandrersamfunnet i Nord-Amerika, med avstikkere til andre deler av verden som Kina og indre Troms i Norge.

I alle disse periodene og områdene undersøkes møter, kontakter og forhandlinger mellom aktører og grupper som foregikk i konkrete og metaforiske grenseområder, hvor det var ulike former for kontakt mellom aktører.

Kontaktsoner og grenseområder springer ut fra forskningsmiljøet ved Historisk institutt ved Høgskulen i Volda og er også en markering av dette instituttets 50-årsjubileum. Antologien retter seg hovedsakelig mot forskere og studenter innen historie, men kan også være av interesse for nærliggende fagfelt som religion, sosiologi eller rettshistorie, eller andre lesere som er allment interessert i historie og kulturmøter.

Om boka

ISBN9788202833091
UtgiverCappelen Damm akademisk
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202811884
Originalt formatEPUB
RedaktørerChalak KavehHarald Endre TafjordOla Teige
Tilgjengelig for opplesingJa

Fagområde

Logg inn for å lese gratis