Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Sosial utvikling i førskolealderen : vennskap, konflikter og kommunikasjon i barnehagen
Harald MartinsenTerje Nærland

Sosial utvikling i førskolealderen : vennskap, konflikter og kommunikasjon i barnehagen

2012Bokmål297 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

I løpet av førskolealderen utvikler barn seg mer enn de gjør i andre tilsvarende tidsperioder.

De går fra å være verbalt språkløse til avanserte språkbrukere. De etablerer et stadig mer stabilt atferds- og reaksjonsmønster, og de tilegner seg mer kunnskap om hvordan mennesker reagerer og oppfører seg i ulike situasjoner. Etter hvert som barna blir eldre, orienterer de seg stadig mer mot sine jevnaldrende og etablerer nære sosiale relasjoner.

Sosial utvikling i førskolealderen belyser hvordan sosiale ferdigheter og sosial forståelse utspiller seg i barnehagen gjennom vennskap, kommunikasjon, konflikter, trøst og omsorg. Boka viser hvordan voksnes atferd påvirker samspillet mellom barn, og hvordan de voksne kan legge til rette for læring og trivsel i barnehagen. Forfatterne tar utgangspunkt i observerte fenomen fra barnehagen, og belyser disse gjennom relevant litteratur.
Boka er bygget opp i to deler. Del 1 tar for seg utvikling av barns forståelse av seg selv og andre, og hvordan dette viser seg i forståelse av konvensjoner og moral. Del 2 av boka ser på hvordan barnas samspill og samhandling forandres gjennom førskolealderen. I denne delen belyses vennskap, konflikter og hvordan barn henvender seg til jevnaldrende og voksne. Til slutt oppsummerer forfatterne den voksnes rolle i den sosiale utviklingen som foregår i førskolealderen.

Forord og innhold

ISBN9788205444836
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2009
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205395398
Originalt formatPDF
ForfattereHarald MartinsenTerje Nærland
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

I løpet av førskolealderen utvikler barn seg mer enn de gjør i andre tilsvarende tidsperioder.

De går fra å være verbalt språkløse til avanserte språkbrukere. De etablerer et stadig mer stabilt atferds- og reaksjonsmønster, og de tilegner seg mer kunnskap om hvordan mennesker reagerer og oppfører seg i ulike situasjoner. Etter hvert som barna blir eldre, orienterer de seg stadig mer mot sine jevnaldrende og etablerer nære sosiale relasjoner.

Sosial utvikling i førskolealderen belyser hvordan sosiale ferdigheter og sosial forståelse utspiller seg i barnehagen gjennom vennskap, kommunikasjon, konflikter, trøst og omsorg. Boka viser hvordan voksnes atferd påvirker samspillet mellom barn, og hvordan de voksne kan legge til rette for læring og trivsel i barnehagen. Forfatterne tar utgangspunkt i observerte fenomen fra barnehagen, og belyser disse gjennom relevant litteratur.
Boka er bygget opp i to deler. Del 1 tar for seg utvikling av barns forståelse av seg selv og andre, og hvordan dette viser seg i forståelse av konvensjoner og moral. Del 2 av boka ser på hvordan barnas samspill og samhandling forandres gjennom førskolealderen. I denne delen belyses vennskap, konflikter og hvordan barn henvender seg til jevnaldrende og voksne. Til slutt oppsummerer forfatterne den voksnes rolle i den sosiale utviklingen som foregår i førskolealderen.

Forord og innhold

Om boka

ISBN9788205444836
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2009
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205395398
Originalt formatPDF
ForfattereHarald MartinsenTerje Nærland
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde