Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Språk, individuell psyke, og kulturelt kollektiv
Ragnar Rommetveit

Språk, individuell psyke, og kulturelt kollektiv

2012Nynorsk181 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Hva kan empirisk human- og samfunnsvitenskaplig forsking fortelle oss om oss menneske som «symboldyr», om vår individuelle psyke og vårt felles språk? Om relasjonen mellom individuell psyke og kulturelt kollektiv?

Slike spørsmål har vært sentrale i Ragnar Rommetveits over 60 år lange forskningsvirksomhet. Denne essaysamlinga er et produkt av søking etter svar på disse. Basert på førelesninger i tidsrommet 1966-1997, og i videreførte og reviderte versjoner, inviterer essayene lesere fra ulike akademiske disipliner - psykologi, sosiologi, pedagogikk, litteraturvitenskap og filosofi - med på ekskursjoner innenfor og på tvers av egne fagfelt.
Foremålet med disse ekskursjonene er å gi en innføring i vesentlige problemstillinger, utviklingstendenser og forsøk på teoretisk integrasjon på tvers av tradisjonelle faggrenser de siste femti år. Samlingen gir et enestående innsyn i Rommetveits omfattende akademiske virksomhet.

ISBN9788205444959
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2008
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205379992
Originalt formatPDF
ForfattereRagnar Rommetveit
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Hva kan empirisk human- og samfunnsvitenskaplig forsking fortelle oss om oss menneske som «symboldyr», om vår individuelle psyke og vårt felles språk? Om relasjonen mellom individuell psyke og kulturelt kollektiv?

Slike spørsmål har vært sentrale i Ragnar Rommetveits over 60 år lange forskningsvirksomhet. Denne essaysamlinga er et produkt av søking etter svar på disse. Basert på førelesninger i tidsrommet 1966-1997, og i videreførte og reviderte versjoner, inviterer essayene lesere fra ulike akademiske disipliner - psykologi, sosiologi, pedagogikk, litteraturvitenskap og filosofi - med på ekskursjoner innenfor og på tvers av egne fagfelt.
Foremålet med disse ekskursjonene er å gi en innføring i vesentlige problemstillinger, utviklingstendenser og forsøk på teoretisk integrasjon på tvers av tradisjonelle faggrenser de siste femti år. Samlingen gir et enestående innsyn i Rommetveits omfattende akademiske virksomhet.

Om boka

ISBN9788205444959
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2008
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205379992
Originalt formatPDF
ForfattereRagnar Rommetveit
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde