Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Nytt arbeidsliv : medvirkning, inkludering og belønning
Hege Torp (red.)

Nytt arbeidsliv : medvirkning, inkludering og belønning

2012Bokmål303 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Det finnes mange studier av det nye arbeidslivet, og de fleste har fokus på arbeidstakerne. Vi vet langt mindre om arbeidsplassene; om de er preget av fenomener som assosieres med det nye arbeidslivet, og hvilke konsekvenser det har, både for arbeidstakerne og for virksomhetene.
I boka Nytt arbeidsliv - medvirkning, inkludering og belønning har vi fokus nettopp på arbeidsplassene og prøver å svare på blant annet disse spørsmålene:

· Hvor utbredt er det nye arbeidslivet?

· Tar «de nye bedriftene» sosialt ansvar for egne ansatte?

· Hvilke virksomheter rekrutterer ikke-vestlige innvandrere?

· Er sykefraværet høyere eller lavere i det nye arbeidslivet?

· I hvilken grad påvirker bruk av nye belønningssystemer lønnsforskjellene?
· Vil virksomheter som har tatt i bruk nye måter å organisere arbeidet på og nye belønningssystemer, ha lengre levetid enn andre?

Forfatterne drøfter mytene og påstandene om det nye arbeidslivet og de sentrale begrepene medvirkning, inkludering og belønning.
Artiklene i boka er i hovedsak basert på data fra Arbeids- og bedriftsundersøkelsen (ABU) 2003. Dette er et unikt datasett som kombinerer surveydata og registerdata, som til sammen gir detaljert og omfattende informasjon både om virksomhetene og om de ansatte. Boka er et resultat av samarbeid på tvers av institusjoner og miljøer og involverer forskere fra Institutt for samfunnsforskning, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Forskningsstiftelsen Fafo, Statistisk sentralbyrå, Norges handelshøyskole og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

ISBN9788205445222
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2005
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205338449
Originalt formatPDF
RedaktørerHege Torp
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Det finnes mange studier av det nye arbeidslivet, og de fleste har fokus på arbeidstakerne. Vi vet langt mindre om arbeidsplassene; om de er preget av fenomener som assosieres med det nye arbeidslivet, og hvilke konsekvenser det har, både for arbeidstakerne og for virksomhetene.
I boka Nytt arbeidsliv - medvirkning, inkludering og belønning har vi fokus nettopp på arbeidsplassene og prøver å svare på blant annet disse spørsmålene:

· Hvor utbredt er det nye arbeidslivet?

· Tar «de nye bedriftene» sosialt ansvar for egne ansatte?

· Hvilke virksomheter rekrutterer ikke-vestlige innvandrere?

· Er sykefraværet høyere eller lavere i det nye arbeidslivet?

· I hvilken grad påvirker bruk av nye belønningssystemer lønnsforskjellene?
· Vil virksomheter som har tatt i bruk nye måter å organisere arbeidet på og nye belønningssystemer, ha lengre levetid enn andre?

Forfatterne drøfter mytene og påstandene om det nye arbeidslivet og de sentrale begrepene medvirkning, inkludering og belønning.
Artiklene i boka er i hovedsak basert på data fra Arbeids- og bedriftsundersøkelsen (ABU) 2003. Dette er et unikt datasett som kombinerer surveydata og registerdata, som til sammen gir detaljert og omfattende informasjon både om virksomhetene og om de ansatte. Boka er et resultat av samarbeid på tvers av institusjoner og miljøer og involverer forskere fra Institutt for samfunnsforskning, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Forskningsstiftelsen Fafo, Statistisk sentralbyrå, Norges handelshøyskole og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Om boka

ISBN9788205445222
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2005
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205338449
Originalt formatPDF
RedaktørerHege Torp
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde