Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Nye trender i rettsvitenskapen
Asbjørn Kjønstad (red.)

Nye trender i rettsvitenskapen

2013Bokmål152 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Formålet med denne boka er å gi innsyn i hovedtrekkene i nyere norsk rettstenkning.
Syv rettsområder behandles: Rettshistorie, rettskildelære/allmenn rettsteori, internasjonal rett, familie- og arverett, barnerett, strafferett og prosess og formuerett.

Artiklene i boka er skrevet av landets fremste rettsforskere, og boka kan leses av jurister og andre interesserte uten spesielle forhåndskunnskaper.

En hovedtrend i nyere rettstenkning er den sterke internasjonaliseringen som har funnet sted. Det understrekes i de fleste artiklene at menneskerettighetene, EU/EØS-retten og andre internasjonale rettskilder preger store deler av nyere juridisk litteratur. En annen viktig trend er at juridiske metode- og rettskildespørsmål er blitt tatt opp til debatt. En tredje trend er at stadig nye rettsområder er blitt tatt opp til behandling i rettsforskning og rettslitteratur. En fjerde trend er at det utformes nye spørsmål i gamle fag, at det anlegges nye perspektiver, at tidligere begrunnelsestyper revurderes og at hovedprinsipper og grunnbegreper vies større oppmerksomhet enn konkrete løsninger.

Les mer om digital pensumlitteratur her

ISBN9788205450769
UtgiverGyldendal juridisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2013
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205450752
Originalt formatEPUB
RedaktørerAsbjørn Kjønstad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Formålet med denne boka er å gi innsyn i hovedtrekkene i nyere norsk rettstenkning.
Syv rettsområder behandles: Rettshistorie, rettskildelære/allmenn rettsteori, internasjonal rett, familie- og arverett, barnerett, strafferett og prosess og formuerett.

Artiklene i boka er skrevet av landets fremste rettsforskere, og boka kan leses av jurister og andre interesserte uten spesielle forhåndskunnskaper.

En hovedtrend i nyere rettstenkning er den sterke internasjonaliseringen som har funnet sted. Det understrekes i de fleste artiklene at menneskerettighetene, EU/EØS-retten og andre internasjonale rettskilder preger store deler av nyere juridisk litteratur. En annen viktig trend er at juridiske metode- og rettskildespørsmål er blitt tatt opp til debatt. En tredje trend er at stadig nye rettsområder er blitt tatt opp til behandling i rettsforskning og rettslitteratur. En fjerde trend er at det utformes nye spørsmål i gamle fag, at det anlegges nye perspektiver, at tidligere begrunnelsestyper revurderes og at hovedprinsipper og grunnbegreper vies større oppmerksomhet enn konkrete løsninger.

Les mer om digital pensumlitteratur her

Om boka

ISBN9788205450769
UtgiverGyldendal juridisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2013
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205450752
Originalt formatEPUB
RedaktørerAsbjørn Kjønstad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde