Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Rett, samfunn og demokrati : innledning til juss-studiet
Jan Fridthjof BerntSynne Sæther Mæhle

Rett, samfunn og demokrati : innledning til juss-studiet

2013Bokmål493 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Rett, samfunn og demokrati gir en første innføring i juridisk tenkemåte og metode, og i samspillet mellom juss og samfunn.
Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Et bærende synspunkt i boken er at hvis vi skal kunne tilegne oss og beherske rettsregler og juridisk metode fullt ut, må vi forstå hvordan retten skapes, utvikler seg og virker i samfunnet. Sentralt i denne sammenhengen er de forventningene samfunnet har til rettens innhold og virkemåte, og hvordan slike forventninger styrer rettsanvendelsen. Disse forventningene sammenfattes som krav til rettens legitimitet, og er utgangspunktet for beskrivelsen av den juridiske metodelære.

Boken er skrevet som en begynnerbok til juss-studiet, og krever ikke forkunnskaper om juss eller vitenskapsfilosofi. Den skal leses som en oversikt og en introduksjon til de temaene som tas opp, ikke som en eksamensrettet fremstilling av de enkeltspørsmålene som omtales.

Formålet med boken er å gi et oversiktsbilde av den juridiske virkeligheten og arbeidsmåten. Den kan tjene som et fruktbart utgangspunkt og en god referanseramme for videre studier av jussen eller den samfunnsmessige virkeligheten jussen virker i. Den vil også kunne brukes i andre studier som tar opp spørsmål om juridiske institusjoner og rettsreglers virkemåte i samfunnet. Samtidig inneholder boken nye synspunkter og perspektiver på retten og på juridisk metode som vil være av nytte og interesse også for mer viderekomne juridiske studenter.

ISBN9788205459236
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2007
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205310414
Originalt formatEPUB
ForfattereJan Fridthjof BerntSynne Sæther Mæhle
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Rett, samfunn og demokrati gir en første innføring i juridisk tenkemåte og metode, og i samspillet mellom juss og samfunn.
Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Et bærende synspunkt i boken er at hvis vi skal kunne tilegne oss og beherske rettsregler og juridisk metode fullt ut, må vi forstå hvordan retten skapes, utvikler seg og virker i samfunnet. Sentralt i denne sammenhengen er de forventningene samfunnet har til rettens innhold og virkemåte, og hvordan slike forventninger styrer rettsanvendelsen. Disse forventningene sammenfattes som krav til rettens legitimitet, og er utgangspunktet for beskrivelsen av den juridiske metodelære.

Boken er skrevet som en begynnerbok til juss-studiet, og krever ikke forkunnskaper om juss eller vitenskapsfilosofi. Den skal leses som en oversikt og en introduksjon til de temaene som tas opp, ikke som en eksamensrettet fremstilling av de enkeltspørsmålene som omtales.

Formålet med boken er å gi et oversiktsbilde av den juridiske virkeligheten og arbeidsmåten. Den kan tjene som et fruktbart utgangspunkt og en god referanseramme for videre studier av jussen eller den samfunnsmessige virkeligheten jussen virker i. Den vil også kunne brukes i andre studier som tar opp spørsmål om juridiske institusjoner og rettsreglers virkemåte i samfunnet. Samtidig inneholder boken nye synspunkter og perspektiver på retten og på juridisk metode som vil være av nytte og interesse også for mer viderekomne juridiske studenter.

Om boka

ISBN9788205459236
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2007
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205310414
Originalt formatEPUB
ForfattereJan Fridthjof BerntSynne Sæther Mæhle
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde