Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Like rettigheter - ulike liv : rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv
Anne Hellum (red.)Julia Köhler-Olsen (red.)

Like rettigheter - ulike liv : rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv

2014Bokmål459 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Boken tar for seg kvinne- og barnerettslige utfordringer i kjølvannet av økt innvandring, og kulturelt og religiøst mangfold.
Hvordan inngår og bør kulturelle forhold inngå i fortolkningen av hensynet til barnets beste og barnets rett til selvbestemmelse? Hvorvidt tas det hensyn til sårbarheten til au pairer fra fattige land i sør i fortolkningen av det arbeids- og strafferettslige vernet mot utnytting og overgrep?

Forfatterne tar utgangspunkt i den faktiske og rettslige situasjonen til kvinner og barn som har kommet til Norge som innvandrere eller flyktninger, eller som tilhører ulike etniske minoritetsgrupper. Praksis på rettsområder som barne- og barnevernsrett, diskriminerings- og likestillingsrett, familie- og ekteskapsrett, arbeidsrett og rettshjelpsrett analyseres i lys av grunnleggende menneskerettighetsstandarder. Forfatterne setter fokus på de komplekse avveiningene hensynet til barnets beste, retten til medbestemmelse og selvbestemmelse og retten til likestilling og ikke-diskriminering gir opphav til, i et samfunn preget av økt sosial ulikhet og økt kulturelt mangfold.

Anne Hellum og Julia Köhler-Olsen har vært redaktører for boken og har i tillegg bidratt med egne kapitler. Øvrige forfattere er Mali Gulbrandsen Asmyhr, Helga Aune, Sanne Hofman, Marianne Helene Willett Jansen, Lene Løvdal, Tina Storsletten Nordstrøm, Kirsten Sandberg, Kristin Skjørten, Vibeke Blaker Strand, Farhat Taj, Tone Linn Wærstad.

Forord - innhold Like rettigheter(pdf, 266,19 kB)

Anmeldelse i Apollon(pdf, 799,00 kB)

Anmeldelse i Tidsskrift for kjønnsforskning(pdf, 689,74 kB)

ISBN9788205459298
UtgiverGyldendal juridisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205459281
Originalt formatPDF
RedaktørerAnne HellumJulia Köhler-Olsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Boken tar for seg kvinne- og barnerettslige utfordringer i kjølvannet av økt innvandring, og kulturelt og religiøst mangfold.
Hvordan inngår og bør kulturelle forhold inngå i fortolkningen av hensynet til barnets beste og barnets rett til selvbestemmelse? Hvorvidt tas det hensyn til sårbarheten til au pairer fra fattige land i sør i fortolkningen av det arbeids- og strafferettslige vernet mot utnytting og overgrep?

Forfatterne tar utgangspunkt i den faktiske og rettslige situasjonen til kvinner og barn som har kommet til Norge som innvandrere eller flyktninger, eller som tilhører ulike etniske minoritetsgrupper. Praksis på rettsområder som barne- og barnevernsrett, diskriminerings- og likestillingsrett, familie- og ekteskapsrett, arbeidsrett og rettshjelpsrett analyseres i lys av grunnleggende menneskerettighetsstandarder. Forfatterne setter fokus på de komplekse avveiningene hensynet til barnets beste, retten til medbestemmelse og selvbestemmelse og retten til likestilling og ikke-diskriminering gir opphav til, i et samfunn preget av økt sosial ulikhet og økt kulturelt mangfold.

Anne Hellum og Julia Köhler-Olsen har vært redaktører for boken og har i tillegg bidratt med egne kapitler. Øvrige forfattere er Mali Gulbrandsen Asmyhr, Helga Aune, Sanne Hofman, Marianne Helene Willett Jansen, Lene Løvdal, Tina Storsletten Nordstrøm, Kirsten Sandberg, Kristin Skjørten, Vibeke Blaker Strand, Farhat Taj, Tone Linn Wærstad.

Forord - innhold Like rettigheter(pdf, 266,19 kB)

Anmeldelse i Apollon(pdf, 799,00 kB)

Anmeldelse i Tidsskrift for kjønnsforskning(pdf, 689,74 kB)

Om boka

ISBN9788205459298
UtgiverGyldendal juridisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205459281
Originalt formatPDF
RedaktørerAnne HellumJulia Köhler-Olsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde