Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt
Gina Bråthen

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

2014Bokmål380 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Boken gir en fremstilling av sentrale selskapsrettslige spørsmål knyttet til kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt, med særlig vekt på vilkårene og grensene for styrets adgang til å sette aksjeeiernes fortrinnsrett til side ved kapitalforhøyelsen.
De rettslige spørsmålene som drøftes i boken, er delt i tre hovedkategorier:

Først behandles kravene til gyldig styrefullmakt, som er forutsetningen for at styret skal kunne beslutte kapitalforhøyelse.

Deretter behandles kravene til styrets beslutning, herunder de skranker forbudet mot myndighetsmisbruk oppstiller for styrets adgang til å beslutte rettet emisjon.

Til sist behandles ugyldighetsspørsmål. Ugyldighetssanksjonen er sentral ved kapitalforhøyelser, og i boken drøftes blant annet hvilke feil som medfører ugyldighet samt ulike prosessuelle spørsmål knyttet til ugyldighetssøksmål.

Forord og innholdsfortegnelse Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt(pdf, 382,12 kB)

ISBN9788205464599
UtgiverGyldendal juridisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205464582
Originalt formatPDF
ForfattereGina Bråthen
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Boken gir en fremstilling av sentrale selskapsrettslige spørsmål knyttet til kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt, med særlig vekt på vilkårene og grensene for styrets adgang til å sette aksjeeiernes fortrinnsrett til side ved kapitalforhøyelsen.
De rettslige spørsmålene som drøftes i boken, er delt i tre hovedkategorier:

Først behandles kravene til gyldig styrefullmakt, som er forutsetningen for at styret skal kunne beslutte kapitalforhøyelse.

Deretter behandles kravene til styrets beslutning, herunder de skranker forbudet mot myndighetsmisbruk oppstiller for styrets adgang til å beslutte rettet emisjon.

Til sist behandles ugyldighetsspørsmål. Ugyldighetssanksjonen er sentral ved kapitalforhøyelser, og i boken drøftes blant annet hvilke feil som medfører ugyldighet samt ulike prosessuelle spørsmål knyttet til ugyldighetssøksmål.

Forord og innholdsfortegnelse Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt(pdf, 382,12 kB)

Om boka

ISBN9788205464599
UtgiverGyldendal juridisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205464582
Originalt formatPDF
ForfattereGina Bråthen
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde