Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring
Torunn Elise Kvisberg

Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring

2009Bokmål711 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Temaet for denne boken er norsk retts regler og praksis i internasjonale barnefordelingssaker og internasjonal barnebortføring der familien har tilknytning til to eller flere land, slik at det kan være uklart hvilket land som har jurisdiksjon over saken eller hvilket lands rett den bør avgjøres etter.
Forfatteren diskuterer behovet for en effektiv internasjonal regulering, kontra hensynet til det enkelte berørte barn.

Boken tar for seg de relevante internasjonale regelverkene som Norge har tiltrådt, og det fremsettes lovendringsforslag og vurderes hvorvidt Norge bør tiltre nye internasjonale avtaler. Videre analyseres Haagkonvensjonen 1980 - det er under denne konvensjonen det er avsagt flest rettsavgjørelser og analysert flest rettsspørsmål.

Internasjonale barnefordelingssaker gir en gjennomgang og analyse av gjeldende rett, med vekt på sammenhengen mellom de ulike reglene, og en vurdering av om regelverket i tilstrekkelig grad ivaretar det enkelte barns beste, eller om det i for stor grad legges vekt på hvilke løsninger som tjener til det beste for barn som gruppe.

ISBN9788205474062
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2009. Feil utgivelsesår i kolofonen: 2009
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205392250
Originalt formatPDF
ForfattereTorunn Elise Kvisberg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Temaet for denne boken er norsk retts regler og praksis i internasjonale barnefordelingssaker og internasjonal barnebortføring der familien har tilknytning til to eller flere land, slik at det kan være uklart hvilket land som har jurisdiksjon over saken eller hvilket lands rett den bør avgjøres etter.
Forfatteren diskuterer behovet for en effektiv internasjonal regulering, kontra hensynet til det enkelte berørte barn.

Boken tar for seg de relevante internasjonale regelverkene som Norge har tiltrådt, og det fremsettes lovendringsforslag og vurderes hvorvidt Norge bør tiltre nye internasjonale avtaler. Videre analyseres Haagkonvensjonen 1980 - det er under denne konvensjonen det er avsagt flest rettsavgjørelser og analysert flest rettsspørsmål.

Internasjonale barnefordelingssaker gir en gjennomgang og analyse av gjeldende rett, med vekt på sammenhengen mellom de ulike reglene, og en vurdering av om regelverket i tilstrekkelig grad ivaretar det enkelte barns beste, eller om det i for stor grad legges vekt på hvilke løsninger som tjener til det beste for barn som gruppe.

Om boka

ISBN9788205474062
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2009. Feil utgivelsesår i kolofonen: 2009
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205392250
Originalt formatPDF
ForfattereTorunn Elise Kvisberg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde