Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Nordisk samboerrett
John AslandMargareta Brattström

Nordisk samboerrett

2014Flerspråklig, Bokmål, Dansk, Svensk314 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

I de nordiske landene er de rettslige skillelinjer mellom ektefeller og samboere i ferd med å viskes ut på stadig flere områder.
Denne utviklingen har nok forledet noen samboere til å tro at de har en rettslig beskyttelse på lignende vis som ektefeller, men slik er det ikke. Med unntak av Sverige er samboerretten i Norden i stor grad preget av ulovfestet rett og skjønnsmessige kompensasjonsregler. Rettssaker i kjølvannet av oppløste samboerforhold vitner om en uoversiktlig og til dels uklar rettsstilling, hvor noen samboere også risikerer å gå tomhendt ut selv av langvarige forhold.

Denne boken gir en samlet fremstilling av reglene om samboerforhold i alle de fem nordiske landene - både de eiendomsrettslige reglene under samlivet og reglene om økonomisk oppgjør etter endt samliv samt rettsutviklingen frem mot dagens rettstilstand. Dessuten redegjøres det for hovedtrekkene i det arverettslige og barnerettslige regelverket.

Boken er skrevet av Jon Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer og Tone Sverdrup, alle blant de fremste på fagfeltet i Norden.

ISBN9788205475182
UtgiverGyldendal juridisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205475175
Originalt formatEPUB
ForfattereJohn AslandMargareta BrattströmGöran LindIngrid Lund-AndersenAnna SingerTone Sverdrup
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

I de nordiske landene er de rettslige skillelinjer mellom ektefeller og samboere i ferd med å viskes ut på stadig flere områder.
Denne utviklingen har nok forledet noen samboere til å tro at de har en rettslig beskyttelse på lignende vis som ektefeller, men slik er det ikke. Med unntak av Sverige er samboerretten i Norden i stor grad preget av ulovfestet rett og skjønnsmessige kompensasjonsregler. Rettssaker i kjølvannet av oppløste samboerforhold vitner om en uoversiktlig og til dels uklar rettsstilling, hvor noen samboere også risikerer å gå tomhendt ut selv av langvarige forhold.

Denne boken gir en samlet fremstilling av reglene om samboerforhold i alle de fem nordiske landene - både de eiendomsrettslige reglene under samlivet og reglene om økonomisk oppgjør etter endt samliv samt rettsutviklingen frem mot dagens rettstilstand. Dessuten redegjøres det for hovedtrekkene i det arverettslige og barnerettslige regelverket.

Boken er skrevet av Jon Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer og Tone Sverdrup, alle blant de fremste på fagfeltet i Norden.

Om boka

ISBN9788205475182
UtgiverGyldendal juridisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205475175
Originalt formatEPUB
ForfattereJohn AslandMargareta BrattströmGöran LindIngrid Lund-AndersenAnna SingerTone Sverdrup
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde