Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Ordensjuss
Steinar FredriksenKai Spurkland

Ordensjuss

2019Bokmål354 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Boken presenterer regelverket for et av politiets hovedarbeidsområder, nemlig det operative arbeidet for å sikre offentlig ro og orden og borgernes trygghet.
Politiets myndighets- og maktutøvelse for å løse ordensmessige oppgaver blir beskrevet. Politilovens generelle bestemmelser om politiets myndighetsutøvelse samt de enkelte inngrepshjemlene, slik som reglene om visitasjon og innbringelse, står sentralt. Inngrepssituasjonene, inngrepsmåtene og politiets adgang til å bruke fysisk makt er noen av de temaene boken behandler.

Ordensjussen har berøringspunkter mot andre rettsområder, særlig strafferetten og straffeprosessen. Forholdet mellom de ulike regelsettene og deres til dels overlappende formål og anvendelsesområde drøftes og klargjøres. I tillegg har boken en samling av praktiske eksempler fra virkeligheten, hvor det illustreres ulike måter regelsettene krysser hverandre på i den praktiske tjenesteutførelsen.

Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler setter leseren i stand til å anvende politilovens inngrepshjemler, og til å begrunne anvendelsen etter politiloven og forstå de rettssikkerhetshensyn som politiloven bygger på, samt vurdere politiets handlinger opp mot grunnleggende rettssikkerhets- prinsipper.

Ordensjuss er først og fremst skrevet for politistudenter, men boken vil også ha stor relevans for polititjenestepersoner, politijurister og jusstudenter.

ISBN9788205524071
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2019
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205524064
Originalt formatPDF
ForfattereSteinar FredriksenKai Spurkland
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Boken presenterer regelverket for et av politiets hovedarbeidsområder, nemlig det operative arbeidet for å sikre offentlig ro og orden og borgernes trygghet.
Politiets myndighets- og maktutøvelse for å løse ordensmessige oppgaver blir beskrevet. Politilovens generelle bestemmelser om politiets myndighetsutøvelse samt de enkelte inngrepshjemlene, slik som reglene om visitasjon og innbringelse, står sentralt. Inngrepssituasjonene, inngrepsmåtene og politiets adgang til å bruke fysisk makt er noen av de temaene boken behandler.

Ordensjussen har berøringspunkter mot andre rettsområder, særlig strafferetten og straffeprosessen. Forholdet mellom de ulike regelsettene og deres til dels overlappende formål og anvendelsesområde drøftes og klargjøres. I tillegg har boken en samling av praktiske eksempler fra virkeligheten, hvor det illustreres ulike måter regelsettene krysser hverandre på i den praktiske tjenesteutførelsen.

Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler setter leseren i stand til å anvende politilovens inngrepshjemler, og til å begrunne anvendelsen etter politiloven og forstå de rettssikkerhetshensyn som politiloven bygger på, samt vurdere politiets handlinger opp mot grunnleggende rettssikkerhets- prinsipper.

Ordensjuss er først og fremst skrevet for politistudenter, men boken vil også ha stor relevans for polititjenestepersoner, politijurister og jusstudenter.

Om boka

ISBN9788205524071
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2019
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205524064
Originalt formatPDF
ForfattereSteinar FredriksenKai Spurkland
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde