Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Ekteskapsloven : (lov juli 1991 nr. 47 om ekteskap)
Asbjørn Strandbakken

Ekteskapsloven : (lov juli 1991 nr. 47 om ekteskap)

2019Bokmål272 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Ekteskapsloven har en sentral betydning for alle som har inngått eller skal inngå ekteskap.
Denne boken gir en kortfattet fremstilling av rettsreglene som gjelder for ektefeller, blant annet om rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap og fordeling av ektefellenes formue ved eventuell separasjon og skilsmisse. Det er lagt vekt på praktisk veiledning slik at boken også er nyttig for lesere som ikke har juridisk bakgrunn. For dem som ønsker å gå mer i dybden på spørsmål som loven aktualiserer, er det tatt med omfattende henvisninger til lovforarbeider, dommer og annen litteratur.

Det har skjedd vesentlige endringer i loven siden 2. utgave kom ut i 2004. I 2008 ble en felles ekteskapslov for personer av motsatt og samme kjønn vedtatt. Videre har reglene om vilkår for å inngå ekteskap endret seg. Vedtakelsen av tvisteloven i 2005 og vergemålsloven fra 2010 har også medført endringer i ekteskapsloven.

Boken er ajourført frem til april 2019.

ISBN9788205531406
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 3. trykte utgave 2019
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205395190
Originalt formatPDF
ForfattereAsbjørn Strandbakken
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Ekteskapsloven har en sentral betydning for alle som har inngått eller skal inngå ekteskap.
Denne boken gir en kortfattet fremstilling av rettsreglene som gjelder for ektefeller, blant annet om rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap og fordeling av ektefellenes formue ved eventuell separasjon og skilsmisse. Det er lagt vekt på praktisk veiledning slik at boken også er nyttig for lesere som ikke har juridisk bakgrunn. For dem som ønsker å gå mer i dybden på spørsmål som loven aktualiserer, er det tatt med omfattende henvisninger til lovforarbeider, dommer og annen litteratur.

Det har skjedd vesentlige endringer i loven siden 2. utgave kom ut i 2004. I 2008 ble en felles ekteskapslov for personer av motsatt og samme kjønn vedtatt. Videre har reglene om vilkår for å inngå ekteskap endret seg. Vedtakelsen av tvisteloven i 2005 og vergemålsloven fra 2010 har også medført endringer i ekteskapsloven.

Boken er ajourført frem til april 2019.

Om boka

ISBN9788205531406
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 3. trykte utgave 2019
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205395190
Originalt formatPDF
ForfattereAsbjørn Strandbakken
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde