Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Etikk i helsetjenesten
Morten Magelssen (red.)Reidun Førde (red.)

Etikk i helsetjenesten

2020Bokmål249 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Hva gjør vi når helsepersonell, pasient og pårørende er uenige om behandlingen? Hvilken rolle spiller beslutningskompetanse i etikk og helselovgivning?

Kunnskaper om og ferdigheter i etikk er viktig for alle som arbeider i helsetjenesten. Denne fagboka gir en innføring i helseetikk. Den legger særlig vekt på praksisnær

kunnskap om de etiske problemene som oppstår i helsetjenesten, og hvordan disse kan håndteres.

Boka er egnet som lærebok for alle helsefagutdanninger i Norge, inkludert lege- og sykepleierutdanningen, samt for alle som kommer til Norge for å jobbe, etter å ha tatt en slik utdanning i utlandet. Den dekker etikklæringsmålene i de nye nasjonale retningslinjene for helsefagutdanningene. Boka vil også være nyttig for alle som arbeider i helsetjenesten, og i etter- og videreutdanning av helsepersonell. Den er velegnet som en introduksjonsbok for de som deltar i etikkarbeid som klinisk etikk-komiteer eller leder etikkrefleksjonsgrupper.

Anmelderne sier:

"Dette er en bok som alle har noe å lære av. Den tar opp etiske problemer som er aktuelle for mange profesjoner. Der hvor lege og sykepleiere er nevnt, vil tematikken ofte ha overføringsverdi for andre." Les anmeldelsen i Bioingeniøren her.

"Boken vil kunne egne seg svært godt både for leger og andre helsepersonellgrupper, så vel i studiet som i videre- og etterutdanning innenfor medisin og helsefag. Men ikke minst viktig: Den kan sterkt anbefales for aktive klinikere - og da både som lesning «fra perm til perm», men den kan også fungere godt som oppslagsbok. Anbefales varmt." Les anmeldelsen i Utposten her.

"Redaktørene har også tatt et vellykket grep ved å sikre leseren et minimum av kjennskap til den teoretiske etikk-litteraturen, sørge for analy.tisk klarhet i stoffet ved å definere sentrale begreper, samt ved å legge til rette for en pedagogisk og engasjerende utforming av samtlige kapitler." Les anmeldelsen i Tidsskriftet Michael.

ISBN9788205534612
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205534605
Originalt formatPDF
RedaktørerMorten MagelssenReidun FørdeLillian LillemoenReidar Pedersen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Hva gjør vi når helsepersonell, pasient og pårørende er uenige om behandlingen? Hvilken rolle spiller beslutningskompetanse i etikk og helselovgivning?

Kunnskaper om og ferdigheter i etikk er viktig for alle som arbeider i helsetjenesten. Denne fagboka gir en innføring i helseetikk. Den legger særlig vekt på praksisnær

kunnskap om de etiske problemene som oppstår i helsetjenesten, og hvordan disse kan håndteres.

Boka er egnet som lærebok for alle helsefagutdanninger i Norge, inkludert lege- og sykepleierutdanningen, samt for alle som kommer til Norge for å jobbe, etter å ha tatt en slik utdanning i utlandet. Den dekker etikklæringsmålene i de nye nasjonale retningslinjene for helsefagutdanningene. Boka vil også være nyttig for alle som arbeider i helsetjenesten, og i etter- og videreutdanning av helsepersonell. Den er velegnet som en introduksjonsbok for de som deltar i etikkarbeid som klinisk etikk-komiteer eller leder etikkrefleksjonsgrupper.

Anmelderne sier:

"Dette er en bok som alle har noe å lære av. Den tar opp etiske problemer som er aktuelle for mange profesjoner. Der hvor lege og sykepleiere er nevnt, vil tematikken ofte ha overføringsverdi for andre." Les anmeldelsen i Bioingeniøren her.

"Boken vil kunne egne seg svært godt både for leger og andre helsepersonellgrupper, så vel i studiet som i videre- og etterutdanning innenfor medisin og helsefag. Men ikke minst viktig: Den kan sterkt anbefales for aktive klinikere - og da både som lesning «fra perm til perm», men den kan også fungere godt som oppslagsbok. Anbefales varmt." Les anmeldelsen i Utposten her.

"Redaktørene har også tatt et vellykket grep ved å sikre leseren et minimum av kjennskap til den teoretiske etikk-litteraturen, sørge for analy.tisk klarhet i stoffet ved å definere sentrale begreper, samt ved å legge til rette for en pedagogisk og engasjerende utforming av samtlige kapitler." Les anmeldelsen i Tidsskriftet Michael.

Om boka

ISBN9788205534612
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205534605
Originalt formatPDF
RedaktørerMorten MagelssenReidun FørdeLillian LillemoenReidar Pedersen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde