Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Velferdsrett I : grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang
Asbjørn KjønstadAslak Syse

Velferdsrett I : grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

2022Bokmål681 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang omhandler ulike velferdsrettslige regler om retten til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid. Hvem har rett til hvilke ytelser? Finnes det mulighet for å klage? Kan tiltak iverksettes ved bruk av tvang, særlig innen psykisk helsevern og barnevern?

Hvilke rettssikkerhetsgarantier er lovfestet for at rett person skal få rett ytelse til rett tid, og for at tvang lovlig skal kunne benyttes? Drøfting av slike spørsmål står sentralt i Velferdsrett I. Lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser er ajourført per 1. januar 2022. Siden forrige utgave kan nevnes viktige lovendringer i stønader fra folketrygden, og mange endringer i psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, opp - læringsloven, barnehageloven og sosialtjenesteloven. Barnevernsloven fra 2021 er lagt til grunn for revisjonen. Grunnlovsbestemmelsene fra 2014 og Norges menneskerettslige forpliktelser er innarbeidet i den løpende framstillingen. EØS-dimensjonen i velferdsretten er vesentlig utbygd i denne utgaven. Boka er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den lærestoffet i juss også ved de sosialfaglige studieretningene. Bokas brede framstilling av velferdsrettslige spørs - mål gjør den velegnet for advokater, ansatte i Nav, i helsetjenesten, i barnevernstjenesten, i utdanningsverket og i andre offentlige etater og i interesseorganisasjoner.

ISBN9788205555266
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning7. e-bokutgave tilsvarer 7. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205555259
Originalt formatEPUB
ForfattereAsbjørn KjønstadAslak SyseMorten Kjelland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang omhandler ulike velferdsrettslige regler om retten til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid. Hvem har rett til hvilke ytelser? Finnes det mulighet for å klage? Kan tiltak iverksettes ved bruk av tvang, særlig innen psykisk helsevern og barnevern?

Hvilke rettssikkerhetsgarantier er lovfestet for at rett person skal få rett ytelse til rett tid, og for at tvang lovlig skal kunne benyttes? Drøfting av slike spørsmål står sentralt i Velferdsrett I. Lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser er ajourført per 1. januar 2022. Siden forrige utgave kan nevnes viktige lovendringer i stønader fra folketrygden, og mange endringer i psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, opp - læringsloven, barnehageloven og sosialtjenesteloven. Barnevernsloven fra 2021 er lagt til grunn for revisjonen. Grunnlovsbestemmelsene fra 2014 og Norges menneskerettslige forpliktelser er innarbeidet i den løpende framstillingen. EØS-dimensjonen i velferdsretten er vesentlig utbygd i denne utgaven. Boka er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den lærestoffet i juss også ved de sosialfaglige studieretningene. Bokas brede framstilling av velferdsrettslige spørs - mål gjør den velegnet for advokater, ansatte i Nav, i helsetjenesten, i barnevernstjenesten, i utdanningsverket og i andre offentlige etater og i interesseorganisasjoner.

Om boka

ISBN9788205555266
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning7. e-bokutgave tilsvarer 7. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205555259
Originalt formatEPUB
ForfattereAsbjørn KjønstadAslak SyseMorten Kjelland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde