Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Velferdsrett II : barneverns- og sosialrett
Asbjørn Kjønstad (red.)Aslak Syse (red.)

Velferdsrett II : barneverns- og sosialrett

2022Bokmål603 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet.

I Velferdsrett II: Barneverns- og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernsloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Boka har egne kapitler om familierett, barnevernsrett, flyktningrett og forvaltnings - rettslige regler om taushetsplikt. Barnevernsloven fra 2021 er lagt til grunn for framstillingen. Ellers er lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser ajourført per 1. januar 2022. I boka behandles videre spørsmål som gjelder ved nedsatt samtykke - kompetanse og det menneskerettslige diskrimineringsvernet ved nedsatt funksjonsevne. Bokas avslutningskapittel tar opp arbeidsrettslige spørs - mål av betydning for tjenesteyterne. Boka er skrevet spesielt for studenter ved høyskoleutdanningene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Velferdsrett II vil sammen med Velferdsrett I dekke de juridiske emnene for de tre ut - danningene. Den brede framstillingen av velferdsrettslige spørsmål gjør boka velegnet også for jurister, saksbehandlere og andre tjenesteytere i offentlige etater og i interesseorganisasjoner. Begge bøkene er ajourført per 1. januar 2022. De ni bidragsyterne i boka er forelesere i juss ved universiteter og høy - skoler eller ansatt i offentlig administrasjon. Professorene Aslak Syse og Morten Kjelland har vært redaktører for denne utgaven

ISBN9788205555280
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning6. e-bokutgave tilsvarer 6. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205555273
Originalt formatEPUB
RedaktørerAsbjørn KjønstadAslak SyseMorten Kjelland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet.

I Velferdsrett II: Barneverns- og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernsloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Boka har egne kapitler om familierett, barnevernsrett, flyktningrett og forvaltnings - rettslige regler om taushetsplikt. Barnevernsloven fra 2021 er lagt til grunn for framstillingen. Ellers er lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser ajourført per 1. januar 2022. I boka behandles videre spørsmål som gjelder ved nedsatt samtykke - kompetanse og det menneskerettslige diskrimineringsvernet ved nedsatt funksjonsevne. Bokas avslutningskapittel tar opp arbeidsrettslige spørs - mål av betydning for tjenesteyterne. Boka er skrevet spesielt for studenter ved høyskoleutdanningene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Velferdsrett II vil sammen med Velferdsrett I dekke de juridiske emnene for de tre ut - danningene. Den brede framstillingen av velferdsrettslige spørsmål gjør boka velegnet også for jurister, saksbehandlere og andre tjenesteytere i offentlige etater og i interesseorganisasjoner. Begge bøkene er ajourført per 1. januar 2022. De ni bidragsyterne i boka er forelesere i juss ved universiteter og høy - skoler eller ansatt i offentlig administrasjon. Professorene Aslak Syse og Morten Kjelland har vært redaktører for denne utgaven

Om boka

ISBN9788205555280
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning6. e-bokutgave tilsvarer 6. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205555273
Originalt formatEPUB
RedaktørerAsbjørn KjønstadAslak SyseMorten Kjelland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde