Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Pedagogisk praksis i sykepleie
Hildfrid Brataas (red.)Aud E. Evensen (red.)

Pedagogisk praksis i sykepleie

2021Bokmål295 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Boken gir en bred innføring i hvordan sykepleiere kan bidra til læring, mestring og utvikling for mennesker som de møter i yrkessammenheng.

Forfatterne belyser samtidig hvordan yrkespraksisen blir påvirket av at helsevesenet, helseutdanningene og pasientrollen er i kontinuerlig endring. Boken inneholder oppdatert kunnskap om metoder i involvering, undervisning og veiledning for pasienter, pårørende, helsepersonell og bachelorstudenter i sykepleie. Gjennom eksempler fra både sykehus og kommunehelsetjeneste viser innholdet nærhet til praktiske pasientsituasjoner som kan oppstå i den kliniske hverdagen. Boken inneholder også viktig kunnskap om hvordan ens egen og andre profesjoners kompetanse kan brukes i et tverrprofesjonelt samarbeid.

Boken er delt opp i 4 deler

Del 1: Grunnlag for læring

Del 2: Verktøy for veiledning og undervisning

Del 3: Sykepleiepedagogikk på ulike tverrprofesjonelle arenaer

Del 4: Kunnskapsutvikling i utdanning og samfunn

Boken har et gjennomgående personorientert sykepleiefaglig fokus. Den egner seg som innføring i sykepleiepedagogikk for studenter på bachelor og masternivå. Boken er også aktuell for forskere, ledere, studentveiledere, sykepleiere og andre med interesse for pedagogisk praksis i sykepleie.

ISBN9788205565982
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2019
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205514027
Originalt formatPDF
RedaktørerHildfrid BrataasAud E. EvensenKari Ingstad
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Boken gir en bred innføring i hvordan sykepleiere kan bidra til læring, mestring og utvikling for mennesker som de møter i yrkessammenheng.

Forfatterne belyser samtidig hvordan yrkespraksisen blir påvirket av at helsevesenet, helseutdanningene og pasientrollen er i kontinuerlig endring. Boken inneholder oppdatert kunnskap om metoder i involvering, undervisning og veiledning for pasienter, pårørende, helsepersonell og bachelorstudenter i sykepleie. Gjennom eksempler fra både sykehus og kommunehelsetjeneste viser innholdet nærhet til praktiske pasientsituasjoner som kan oppstå i den kliniske hverdagen. Boken inneholder også viktig kunnskap om hvordan ens egen og andre profesjoners kompetanse kan brukes i et tverrprofesjonelt samarbeid.

Boken er delt opp i 4 deler

Del 1: Grunnlag for læring

Del 2: Verktøy for veiledning og undervisning

Del 3: Sykepleiepedagogikk på ulike tverrprofesjonelle arenaer

Del 4: Kunnskapsutvikling i utdanning og samfunn

Boken har et gjennomgående personorientert sykepleiefaglig fokus. Den egner seg som innføring i sykepleiepedagogikk for studenter på bachelor og masternivå. Boken er også aktuell for forskere, ledere, studentveiledere, sykepleiere og andre med interesse for pedagogisk praksis i sykepleie.

Om boka

ISBN9788205565982
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2019
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205514027
Originalt formatPDF
RedaktørerHildfrid BrataasAud E. EvensenKari Ingstad
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde