Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Vitenskapsteori for sosial- og helsefag
Dag Jenssen (red.)Monica Kjørstad (red.)

Vitenskapsteori for sosial- og helsefag

2022Bokmål363 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål.

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2020.

Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet.

Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.

ISBN9788205571259
UtgiverGyldendal
Originalt formatEPUB
RedaktørerDag JenssenMonica KjørstadSissel SeimPer Arne Tufte
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål.

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2020.

Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet.

Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.

Om boka

ISBN9788205571259
UtgiverGyldendal
Originalt formatEPUB
RedaktørerDag JenssenMonica KjørstadSissel SeimPer Arne Tufte
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde