Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Barn på flukt : psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger
Ketil Eide (red.)

Barn på flukt : psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger

2022Bokmål312 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov.

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2020.

Barn på flukt viser at denne gruppen også er spesielt sårbar fordi de har flyktet fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold, og de fleste har opplevd tap, sorg og traumatiske hendelser.

Hjelpeapparatets utfordring er å se på enslige mindreårige flyktninger som vanlige barn og ungdommer med mange ressurser og samtidig være klar over at de er i en risikosituasjon, hvor de ikke kjenner språket og kulturen, og skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner og skape nye sosiale relasjoner. Forfatterne viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet.

Denne andre og reviderte utgaven av boka er oppdatert særlig med tanke på de seneste juridiske og politiske endringene i feltet, og om interkulturell kommunikasjon i omsorgsarbeidet. Samtidig er ny kunnskap og forskning, slik som for eksempel tillitens betydning, nyere traumeforskning og overgangen til voksenlivet, innlemmet i de øvrige kapitlene som fortsatt består av temaer som stadig er like aktuelle.

ISBN9788205571365
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205512368
Originalt formatEPUB
RedaktørerKetil Eide
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov.

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2020.

Barn på flukt viser at denne gruppen også er spesielt sårbar fordi de har flyktet fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold, og de fleste har opplevd tap, sorg og traumatiske hendelser.

Hjelpeapparatets utfordring er å se på enslige mindreårige flyktninger som vanlige barn og ungdommer med mange ressurser og samtidig være klar over at de er i en risikosituasjon, hvor de ikke kjenner språket og kulturen, og skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner og skape nye sosiale relasjoner. Forfatterne viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet.

Denne andre og reviderte utgaven av boka er oppdatert særlig med tanke på de seneste juridiske og politiske endringene i feltet, og om interkulturell kommunikasjon i omsorgsarbeidet. Samtidig er ny kunnskap og forskning, slik som for eksempel tillitens betydning, nyere traumeforskning og overgangen til voksenlivet, innlemmet i de øvrige kapitlene som fortsatt består av temaer som stadig er like aktuelle.

Om boka

ISBN9788205571365
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205512368
Originalt formatEPUB
RedaktørerKetil Eide
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde