Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Forsikringsavtaleloven : med kommentarer
Claus BrynildsenBørre Lid

Forsikringsavtaleloven : med kommentarer

2024Bokmål909 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Denne boken dekker behovet for en samlet kommentar til forsikringsavtaleloven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndspraksis og oppgjørspraksis i forsikringsforetakene.

Loven er utførlig kommentert, og med sitt solide utvalg av relevante rettsavgjørelser og uttalelser fra Finansklagenemnda er denne boken uunnværlig for alle som arbeider med forsikringsjuridiske problemstillinger.

Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 trådte i kraft 1. juli 1990. Ved lov av 18. februar 2022 nr. 5 - i kraft 1. juli 2022 - ble det gjort store endringer i loven som gjennomfører EØS-regler som svarer til deler av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon (forsikringsdistribusjonsdirektivet, forkortet til IDD).

Alle endringene er omtalt i boken. Det er også avsagt en rekke nye dommer av domstolene og uttalelser fra Finansklagenemnda som vil ha betydning for tolkingen av loven. Denne utgaven omtaler alle sentrale avgjørelser fra domstoler og nemnder frem til mars 2023.

ISBN9788205591783
UtgiverGyldendal
Originalt formatEPUB
ForfattereClaus BrynildsenBørre LidTruls Nygård
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Denne boken dekker behovet for en samlet kommentar til forsikringsavtaleloven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndspraksis og oppgjørspraksis i forsikringsforetakene.

Loven er utførlig kommentert, og med sitt solide utvalg av relevante rettsavgjørelser og uttalelser fra Finansklagenemnda er denne boken uunnværlig for alle som arbeider med forsikringsjuridiske problemstillinger.

Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 trådte i kraft 1. juli 1990. Ved lov av 18. februar 2022 nr. 5 - i kraft 1. juli 2022 - ble det gjort store endringer i loven som gjennomfører EØS-regler som svarer til deler av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon (forsikringsdistribusjonsdirektivet, forkortet til IDD).

Alle endringene er omtalt i boken. Det er også avsagt en rekke nye dommer av domstolene og uttalelser fra Finansklagenemnda som vil ha betydning for tolkingen av loven. Denne utgaven omtaler alle sentrale avgjørelser fra domstoler og nemnder frem til mars 2023.

Om boka

ISBN9788205591783
UtgiverGyldendal
Originalt formatEPUB
ForfattereClaus BrynildsenBørre LidTruls Nygård
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde