Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Pandemijuss : smittevern og beredskap
Anne Kjersti Befring (red.)Aslak Syse (red.)

Pandemijuss : smittevern og beredskap

2023Bokmål258 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Denne boka tar for seg sentrale deler av det som kan kalles pandemijuss. Den gir en oppdatert og kortfattet tilnærming til faglige og rettslige spørsmål etter smittevernloven og beredskapslovgivningen.

Sentralt står vilkårene for å kunne innføre inngripende smitteverntiltak i kommuner og på nasjonalt nivå, smittesporing, taushetsplikt og meldeplikt, vaksinering, rettigheter til smittevernhjelp og til erstatning ved skader og muligheter for å bruke tvang opp mot grunnleggende menneskerettigheter.

Boka er av interesse for helsepersonell, jurister og alle andre som er opptatt av spørsmål knyttet til smittevern, og rettslige og faglige spørsmål blir presentert på en forståelig måte.

Boka er skrevet av landets fremste eksperter. De ser på praksis under pandemien i relasjon til aktuelle rettsregler og med tanke på neste helsekrise. GUNNVEIG GRØDELAND (Oslo universitetssykehus) bidrar med kunnskap om vaksiner. ESPEN R. NAKSTAD (Helsedirektoratet) skriver om smittevernstrategier og helse- og smittevernberedskap. KIRSTEN SANDBERG og BENEDIKTE M. HØGBERG (Juridisk fakultet, UiO) behandler henholdsvis barns rettigheter under en pandemi og om hvordan Grunnloven beskytter borgerne mot unødige og uforholdsmessige inngrep. ELIN MELVÆR (Norsk pasientskadeerstatning) redegjør for erstatningsspørsmål ved infeksjonssykdommer og vaksineskader. SELMA ILYAS (Smittevernnemnda) beskriver vilkår for tvangstiltak overfor enkeltindivider for å hindre smittespredning.

Professorer i rettsvitenskap ANNE KJERSTI BEFRING og ASLAK SYSE har hatt redaktøransvar for boka. De står også for bokas kapitler om retten til smittevernhjelp, opplysnings- og meldeplikter som gjelder på smittevernområdet, og om generelle smitteverntiltak, smittesporing og vaksinering.

ISBN9788205591905
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205591899
Originalt formatEPUB
RedaktørerAnne Kjersti BefringAslak Syse
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Denne boka tar for seg sentrale deler av det som kan kalles pandemijuss. Den gir en oppdatert og kortfattet tilnærming til faglige og rettslige spørsmål etter smittevernloven og beredskapslovgivningen.

Sentralt står vilkårene for å kunne innføre inngripende smitteverntiltak i kommuner og på nasjonalt nivå, smittesporing, taushetsplikt og meldeplikt, vaksinering, rettigheter til smittevernhjelp og til erstatning ved skader og muligheter for å bruke tvang opp mot grunnleggende menneskerettigheter.

Boka er av interesse for helsepersonell, jurister og alle andre som er opptatt av spørsmål knyttet til smittevern, og rettslige og faglige spørsmål blir presentert på en forståelig måte.

Boka er skrevet av landets fremste eksperter. De ser på praksis under pandemien i relasjon til aktuelle rettsregler og med tanke på neste helsekrise. GUNNVEIG GRØDELAND (Oslo universitetssykehus) bidrar med kunnskap om vaksiner. ESPEN R. NAKSTAD (Helsedirektoratet) skriver om smittevernstrategier og helse- og smittevernberedskap. KIRSTEN SANDBERG og BENEDIKTE M. HØGBERG (Juridisk fakultet, UiO) behandler henholdsvis barns rettigheter under en pandemi og om hvordan Grunnloven beskytter borgerne mot unødige og uforholdsmessige inngrep. ELIN MELVÆR (Norsk pasientskadeerstatning) redegjør for erstatningsspørsmål ved infeksjonssykdommer og vaksineskader. SELMA ILYAS (Smittevernnemnda) beskriver vilkår for tvangstiltak overfor enkeltindivider for å hindre smittespredning.

Professorer i rettsvitenskap ANNE KJERSTI BEFRING og ASLAK SYSE har hatt redaktøransvar for boka. De står også for bokas kapitler om retten til smittevernhjelp, opplysnings- og meldeplikter som gjelder på smittevernområdet, og om generelle smitteverntiltak, smittesporing og vaksinering.

Om boka

ISBN9788205591905
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205591899
Originalt formatEPUB
RedaktørerAnne Kjersti BefringAslak Syse
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde