Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Alminnelig forvaltningsrett
Hans Petter Graver

Alminnelig forvaltningsrett

2023Bokmål621 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

«Alminnelig forvaltningsrett» er en grundig innføring i forvaltningsrett. Det er spesielt lagt vekt på å få frem de alminnelige prinsippene som ligger bak enkeltreglene.

Denne boken behandler de grunnleggende hensynene i forvaltningsretten og gir samtidig en inngående behandling av spørsmål som er nyttige i praksis, som saksbehandlingsreglene, styring og instruksjon og forvaltningens avtaler. Den viser også forbindelsene mellom norsk rett og de europeiske reglene som følger av EØS og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Denne utgaven er oppdatert med ny rettspraksis og endringene i forvaltningsloven som følge av grunnlovfestingen av det lokale selvstyret og med det nye kapittelet om forvaltningssanksjoner. Boken har fått et nytt avsnitt om behandling i nemnder, som i praksis er en viktig behandlingsmåte for forvaltningsklager. Forfatteren har også gjort rede for de grunnleggende vurderingene til komiteen som har utredet forslaget til ny forvaltningslov i NOU 2019: 5, og antydet hvor det vil kunne komme endringer med en ny lov.

Bokens innhold og systematikk gjør den egnet som hovedlitteratur i forvaltningsrettsstudiet, samtidig som den er nyttig for alle jurister som arbeider med forvaltningsrett.

ISBN9788215037226
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2019
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215037073
Originalt formatEPUB
ForfattereHans Petter Graver
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

«Alminnelig forvaltningsrett» er en grundig innføring i forvaltningsrett. Det er spesielt lagt vekt på å få frem de alminnelige prinsippene som ligger bak enkeltreglene.

Denne boken behandler de grunnleggende hensynene i forvaltningsretten og gir samtidig en inngående behandling av spørsmål som er nyttige i praksis, som saksbehandlingsreglene, styring og instruksjon og forvaltningens avtaler. Den viser også forbindelsene mellom norsk rett og de europeiske reglene som følger av EØS og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Denne utgaven er oppdatert med ny rettspraksis og endringene i forvaltningsloven som følge av grunnlovfestingen av det lokale selvstyret og med det nye kapittelet om forvaltningssanksjoner. Boken har fått et nytt avsnitt om behandling i nemnder, som i praksis er en viktig behandlingsmåte for forvaltningsklager. Forfatteren har også gjort rede for de grunnleggende vurderingene til komiteen som har utredet forslaget til ny forvaltningslov i NOU 2019: 5, og antydet hvor det vil kunne komme endringer med en ny lov.

Bokens innhold og systematikk gjør den egnet som hovedlitteratur i forvaltningsrettsstudiet, samtidig som den er nyttig for alle jurister som arbeider med forvaltningsrett.

Om boka

ISBN9788215037226
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2019
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215037073
Originalt formatEPUB
ForfattereHans Petter Graver
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde