Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Introduksjon til miljøplanlegging
Synne Movik (red.)Knut Bjørn Stokke (red.)

Introduksjon til miljøplanlegging

2022Bokmål276 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Naturområder er under press, og naturmangfoldet er truet. Klimaendringene gir villere og våtere vær, og urbanisering medfører håndtering av store mengder overvann på stadig mer kompakte flater. Hvordan skal vi takle disse utfordringene samtidig som vi legger til rette for god folkehelse?

Planlegging for bærekraftig arealbruk er et viktig verktøy i møtet med vår tids store utfordringer. For å få til dette på en god måte må vi forstå hvordan beslutninger fattes, hvem som tar dem, hva slags kunnskap de baseres på, og sannsynlige konsekvenser av å gjennomføre dem.

I "Introduksjon til miljøplanlegging" definerer forfatterne miljøplanlegging som arealplanlegging på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som påvirker naturmiljø og folkehelse. De loser leseren gjennom det norske plansystemet etter plan- og bygningsloven, og diskuterer temaer som medvirkning, kunnskap og helhetlig forvaltning. Boken trekker veksler på nyere forskning og belyser både dilemmaer og utfordringer knyttet til miljøplanlegging.

Boken er skrevet for studenter i miljø og planlegging, men alle som har interesse for planlegging og miljøspørsmål, vil kunne dra nytte av den.

ISBN9788215050454
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215050447
Originalt formatEPUB
RedaktørerSynne MovikKnut Bjørn Stokke
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Naturområder er under press, og naturmangfoldet er truet. Klimaendringene gir villere og våtere vær, og urbanisering medfører håndtering av store mengder overvann på stadig mer kompakte flater. Hvordan skal vi takle disse utfordringene samtidig som vi legger til rette for god folkehelse?

Planlegging for bærekraftig arealbruk er et viktig verktøy i møtet med vår tids store utfordringer. For å få til dette på en god måte må vi forstå hvordan beslutninger fattes, hvem som tar dem, hva slags kunnskap de baseres på, og sannsynlige konsekvenser av å gjennomføre dem.

I "Introduksjon til miljøplanlegging" definerer forfatterne miljøplanlegging som arealplanlegging på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som påvirker naturmiljø og folkehelse. De loser leseren gjennom det norske plansystemet etter plan- og bygningsloven, og diskuterer temaer som medvirkning, kunnskap og helhetlig forvaltning. Boken trekker veksler på nyere forskning og belyser både dilemmaer og utfordringer knyttet til miljøplanlegging.

Boken er skrevet for studenter i miljø og planlegging, men alle som har interesse for planlegging og miljøspørsmål, vil kunne dra nytte av den.

Om boka

ISBN9788215050454
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215050447
Originalt formatEPUB
RedaktørerSynne MovikKnut Bjørn Stokke
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde