Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Lek - opplevelse - læring : i barnehage og skole
Ole Fredrik Lillemyr

Lek - opplevelse - læring : i barnehage og skole

2020Bokmål277 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Fokus i denne tredje utgaven fra 2011 er fortsatt lek, opplevelse og læring, med vekt på selvstendighet og medvirkning, og fellesskap og tilhørighet. Bokas siste del tar opp praktisk-metodiske utfordringer. I forhold til 2. utgave av boka er mange kapitler gjennomarbeidet, bearbeidet og ajourført, mens noen er nyskrevet og andre fjernet. Siste hoveddel om praktisk-metodiske utfordringer er sterkt revidert og noe utvidet. Boka har forankring i ulike tilnærminger til teori og forskning. Perspektivet barns beste (FNs barnekonvensjon) er tydeliggjort og relatert til nyere syn på barn og barndom, og til perspektivene medvirkning og sosial og kulturell tilhørighet. Et helhetlig perspektiv på omsorg og lek, og læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling er sterkt understreket i de nye formålene for barnehage og skole. Dette er sterkere innarbeidet i denne utgaven. Boka er ajourført i forhold til gjeldende rammeplan og læreplan, og relevante lovverk, og i forhold til nyere internasjonal forskning og litteratur. Det er viktig å se barnehage og skole i sammenheng, med barnehagen som første ledd i utdanningsløpet. Vekten på barnehage/skole som læringsarena og barns medvirkning bør ikke ses som motsetning til vekt på kvalitet i omsorg for barn, med muligheter til å utvikle trygghet, følelse av tilhørighet og inkludering. Boka er skrev et for studenter og lærere i førskole og grunnskole. Den er også egnet for studenter i videreutdanning og på masternivå og for andre som arbeider med barn.

ISBN9788215051529
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 3. trykte utgave 2011
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215018133
Originalt formatPDF
ForfattereOle Fredrik Lillemyr
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Fokus i denne tredje utgaven fra 2011 er fortsatt lek, opplevelse og læring, med vekt på selvstendighet og medvirkning, og fellesskap og tilhørighet. Bokas siste del tar opp praktisk-metodiske utfordringer. I forhold til 2. utgave av boka er mange kapitler gjennomarbeidet, bearbeidet og ajourført, mens noen er nyskrevet og andre fjernet. Siste hoveddel om praktisk-metodiske utfordringer er sterkt revidert og noe utvidet. Boka har forankring i ulike tilnærminger til teori og forskning. Perspektivet barns beste (FNs barnekonvensjon) er tydeliggjort og relatert til nyere syn på barn og barndom, og til perspektivene medvirkning og sosial og kulturell tilhørighet. Et helhetlig perspektiv på omsorg og lek, og læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling er sterkt understreket i de nye formålene for barnehage og skole. Dette er sterkere innarbeidet i denne utgaven. Boka er ajourført i forhold til gjeldende rammeplan og læreplan, og relevante lovverk, og i forhold til nyere internasjonal forskning og litteratur. Det er viktig å se barnehage og skole i sammenheng, med barnehagen som første ledd i utdanningsløpet. Vekten på barnehage/skole som læringsarena og barns medvirkning bør ikke ses som motsetning til vekt på kvalitet i omsorg for barn, med muligheter til å utvikle trygghet, følelse av tilhørighet og inkludering. Boka er skrev et for studenter og lærere i førskole og grunnskole. Den er også egnet for studenter i videreutdanning og på masternivå og for andre som arbeider med barn.

Om boka

ISBN9788215051529
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 3. trykte utgave 2011
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215018133
Originalt formatPDF
ForfattereOle Fredrik Lillemyr
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde