Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet : undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess
Marius Stub

Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet : undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess

2020Bokmål492 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Emnet for TILSYNSFORVALTNINGENS KONTROLLVIRKSOMHET er tilsynsforvaltningens regler om undersøkelser og beslag. Blant de spørsmål som drøftes, er hvilke rammer Grunnloven, EMK og EØS-retten setter for adgangen til å foreta kontroll. Boken tar også opp spørsmålet om avgjørelser om å foreta kontroll kan være enkeltvedtak, og om det gjelder et krav til forsvarlig saksbehandling. Er rettssikkerheten bedre for den som mottar et tilskudd enn for den som får sin bolig gjennomsøkt av iherdige kontrollører?
Reguleringslovgivningen varetar viktige kollektive interesser, f.eks. behovet for å beskytte miljøet, markedene og mattryggheten. For å sikre at slike regler etterleves, er det nødvendig med offentlig innsats for å håndheve dem. Hos oss følger håndhevingen et tosporet system: tilsynsforvaltningen står for håndhevingen i tilsynssporet, mens politiet og påtalemyndigheten står for håndhevingen i straffesporet.

I tilsynssporet er effektivitetshensyn gitt forrang. I straffesporet er hensynet til den enkelte tillagt større vekt. Bruk av tvangsmidler krever mistanke og domstolsbehandling. Et samarbeid på tvers av sporene kan underminere dette vernet. Betyr det at kontrolladgangen må tåle begrensninger der det foreligger mistanke om straffbare forhold? Og hva med fremveksten av forvaltningssanksjonene? Skaper "forvaltningsstrafferetten" behov for en "forvaltningsstraffeprosess"?

ISBN9788215051635
UtgiverUniversitetsforlaget
UtgaveopplysningBygger på forfatterens avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2010. 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2011
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215019079
Originalt formatPDF
ForfattereMarius Stub
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Emnet for TILSYNSFORVALTNINGENS KONTROLLVIRKSOMHET er tilsynsforvaltningens regler om undersøkelser og beslag. Blant de spørsmål som drøftes, er hvilke rammer Grunnloven, EMK og EØS-retten setter for adgangen til å foreta kontroll. Boken tar også opp spørsmålet om avgjørelser om å foreta kontroll kan være enkeltvedtak, og om det gjelder et krav til forsvarlig saksbehandling. Er rettssikkerheten bedre for den som mottar et tilskudd enn for den som får sin bolig gjennomsøkt av iherdige kontrollører?
Reguleringslovgivningen varetar viktige kollektive interesser, f.eks. behovet for å beskytte miljøet, markedene og mattryggheten. For å sikre at slike regler etterleves, er det nødvendig med offentlig innsats for å håndheve dem. Hos oss følger håndhevingen et tosporet system: tilsynsforvaltningen står for håndhevingen i tilsynssporet, mens politiet og påtalemyndigheten står for håndhevingen i straffesporet.

I tilsynssporet er effektivitetshensyn gitt forrang. I straffesporet er hensynet til den enkelte tillagt større vekt. Bruk av tvangsmidler krever mistanke og domstolsbehandling. Et samarbeid på tvers av sporene kan underminere dette vernet. Betyr det at kontrolladgangen må tåle begrensninger der det foreligger mistanke om straffbare forhold? Og hva med fremveksten av forvaltningssanksjonene? Skaper "forvaltningsstrafferetten" behov for en "forvaltningsstraffeprosess"?

Om boka

ISBN9788215051635
UtgiverUniversitetsforlaget
UtgaveopplysningBygger på forfatterens avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2010. 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2011
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215019079
Originalt formatPDF
ForfattereMarius Stub
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde