Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Forbud mot tilbakevirkende lover
Benedikte Moltumyr Høgberg

Forbud mot tilbakevirkende lover

2021Bokmål517 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Tilbakevirkningsspørsmål griper om seg på samtlige rettsområder, og er et stadig tilbakevendende problem for både lovgiver, forvaltning og domstoler.
Spørsmålet om og i hvilken utstrekning lover kan gis tilbakevirkende kraft, har vært en av de helt sentrale problemstillingene innenfor norsk statsforfatningsrett de siste hundre årene. Forbudet mot tilbakevirkende lover er nedfelt i Grunnloven § 97, men i dag vil forståelsen av forbudet måtte suppleres med bl.a. liknende tilbakevirkningsforbud i Den europeiske mennskerettighetskonvensjonen, samt EUs ulovfestede individvernsbestemmelser.

Denne boken fra 2010 binder sammen både eldre og nyere teorier, nasjonale og internasjonale tilnærminger, og inneholder en rikholdig rettspraksis fra 1800-tallet og frem til i dag. I tillegg trekker boken opp og behandler de vilkårene som må være oppfylt for at tilbakevirkningsforbudet skal komme til anvendelse, og den gir et rikt tilfang av argumenter som vil stå sentralt i en nærmere vurdering av om lovgivning kan settes til side i konkrete tilfeller.

«Den analyse Høgberg foretar av tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven §97, er grundig, nyskapende og innsiktsfull.»
Jens Edvin A. Skoghøy i Lov og Rett 9, 2010

«Drøftelsen er gjennomgående meget grundig og analysen treffende og ofte frisk. Vi møter her en rettsforsker som viser betydelig kreativitet og ubestridelig modenhet.»
Hans Chr. Bugge i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2011

ISBN9788215054957
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2010
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215015668
Originalt formatPDF
ForfattereBenedikte Moltumyr Høgberg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Tilbakevirkningsspørsmål griper om seg på samtlige rettsområder, og er et stadig tilbakevendende problem for både lovgiver, forvaltning og domstoler.
Spørsmålet om og i hvilken utstrekning lover kan gis tilbakevirkende kraft, har vært en av de helt sentrale problemstillingene innenfor norsk statsforfatningsrett de siste hundre årene. Forbudet mot tilbakevirkende lover er nedfelt i Grunnloven § 97, men i dag vil forståelsen av forbudet måtte suppleres med bl.a. liknende tilbakevirkningsforbud i Den europeiske mennskerettighetskonvensjonen, samt EUs ulovfestede individvernsbestemmelser.

Denne boken fra 2010 binder sammen både eldre og nyere teorier, nasjonale og internasjonale tilnærminger, og inneholder en rikholdig rettspraksis fra 1800-tallet og frem til i dag. I tillegg trekker boken opp og behandler de vilkårene som må være oppfylt for at tilbakevirkningsforbudet skal komme til anvendelse, og den gir et rikt tilfang av argumenter som vil stå sentralt i en nærmere vurdering av om lovgivning kan settes til side i konkrete tilfeller.

«Den analyse Høgberg foretar av tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven §97, er grundig, nyskapende og innsiktsfull.»
Jens Edvin A. Skoghøy i Lov og Rett 9, 2010

«Drøftelsen er gjennomgående meget grundig og analysen treffende og ofte frisk. Vi møter her en rettsforsker som viser betydelig kreativitet og ubestridelig modenhet.»
Hans Chr. Bugge i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2011

Om boka

ISBN9788215054957
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2010
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215015668
Originalt formatPDF
ForfattereBenedikte Moltumyr Høgberg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde