Hopp til hovedinnhold
bokomslag: EØS-lovgivningen : fra EU-rett til EØS-rett og norsk rett
Torje SundeJon Lunde

EØS-lovgivningen : fra EU-rett til EØS-rett og norsk rett

2023Bokmål419 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

EØS-retten griper inn i nær sagt alle deler av norsk rett. Denne boken gir en fremstilling av hvordan EU-rett blir til EØS-rett, og hvordan EØS-rett blir til norsk rett.

Første del av boken tar for seg innlemmelsesprosessen, dvs. fasen hvor en EU-forordning, et EU-direktiv el. blir tatt inn i EØS-avtalen. Her behandles spørsmålet om EØS-relevans, prosedyrene for innlemmelse, utformingen av EØS-tilpasninger og forholdet til Grunnloven.

Annen del av boken er viet tolkingen av EØS-rett. Hva er EØS-rettslig metode, og hvordan skiller den seg fra alminnelig norsk juridisk metode? Boken inneholder en rekke nyttige eksempler fra praksis, samt tips til rettskildesøk.

Tredje del av boken tar for seg gjennomføringen av EØS-retten i norsk rett. Det redegjøres for gjennomføringskravene som følger av EØS-avtalen og de særlige problemstillingene som kan oppstå når en forordning, et direktiv eller andre rettsakter skal bli til en norsk lov eller forskrift. Blant annet omtales den såkalte NAV-saken.

ISBN9788215055688
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215055190
Originalt formatEPUB
ForfattereTorje SundeJon LundeIda Sørebø
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

EØS-retten griper inn i nær sagt alle deler av norsk rett. Denne boken gir en fremstilling av hvordan EU-rett blir til EØS-rett, og hvordan EØS-rett blir til norsk rett.

Første del av boken tar for seg innlemmelsesprosessen, dvs. fasen hvor en EU-forordning, et EU-direktiv el. blir tatt inn i EØS-avtalen. Her behandles spørsmålet om EØS-relevans, prosedyrene for innlemmelse, utformingen av EØS-tilpasninger og forholdet til Grunnloven.

Annen del av boken er viet tolkingen av EØS-rett. Hva er EØS-rettslig metode, og hvordan skiller den seg fra alminnelig norsk juridisk metode? Boken inneholder en rekke nyttige eksempler fra praksis, samt tips til rettskildesøk.

Tredje del av boken tar for seg gjennomføringen av EØS-retten i norsk rett. Det redegjøres for gjennomføringskravene som følger av EØS-avtalen og de særlige problemstillingene som kan oppstå når en forordning, et direktiv eller andre rettsakter skal bli til en norsk lov eller forskrift. Blant annet omtales den såkalte NAV-saken.

Om boka

ISBN9788215055688
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215055190
Originalt formatEPUB
ForfattereTorje SundeJon LundeIda Sørebø
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde