Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kommunal organisering : effektivitet, styring og demokrati
Jon H. FivaTerje P. Hagen

Kommunal organisering : effektivitet, styring og demokrati

2021Bokmål247 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 990,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

Kommunal organisering er et standardverk innenfor studier av kommuner og stat-kommunerelasjoner. Boken har vært benyttet både ved innførings- og masteremner ved våre fremste universiteter og en rekke høyskoler i 30 år og har et samlet opplag på nærmere 30 000. I åttende utgave som kommer høsten 2021 er boken revidert og oppdatert. Viktige endringer inkluderer: - Oppdatering av begreper og betegnelser introdusert gjennom Kommuneloven av 2018 herunder også nærmere beskrivelser av økonomireglement og budsjettprosesser. - Gjennomgang av kommunereformen med diskusjon av dilemmaer forbundet med tvang/frivillighet og sammenslåing/interkommunalt samarbeid. Oversikter og hvilke kommuner som ble omfattet av endringene, hvilke kjennetegn disse kommunene har og hvilke foreløpige effekter som kan spores. - Beskrivelse av regionreformen, inklusive argumentene for større regioner, reaksjonene å endringene, forslagene om nye oppgaver og hvilke oppgaver som faktisk er flyttet. Som i tidligere utgaver innleder vi i Del I med å definere sentrale begreper og problemstillinger. Del II beskriver statlige virkemidler og kommunenes rammebetingelser, mens Del III omhandler de kommunale institusjonene og Del IV presenterer historiske perspektiver på kommuneinstitusjonen. Innenfor hver av hovedbolkene er det gjort vesentlige endringer. Den viktigste rammebetingelsen for kommunenes beslutninger framover er de betydelige demografiske endringene landet står foran, noe som vil prege statlig styring så vel som kommunens prioriteringer. Et nytt kapittel er derfor viet aldring, urbanisering og innvandring, og hvordan dette vil påvirke kommunens beslutninger. I Del III beskrives de sentrale kommunale institusjonene, herunder valgordning, regler for konstituering, formannskapsmodellen, den parlamentariske modellen og administrasjonen. Dette er nå samlet i ett kapittel slik at den kommunale beslutningskjeden blir enklere å følge.

ISBN9788215055961
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 8. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215055381
Originalt formatEPUB
ForfattereJon H. FivaTerje P. HagenRune J. Sørensen
Tilgjengelig for opplesingJa
Tilgjengelig i Allvit+Ja
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 990,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

Kommunal organisering er et standardverk innenfor studier av kommuner og stat-kommunerelasjoner. Boken har vært benyttet både ved innførings- og masteremner ved våre fremste universiteter og en rekke høyskoler i 30 år og har et samlet opplag på nærmere 30 000. I åttende utgave som kommer høsten 2021 er boken revidert og oppdatert. Viktige endringer inkluderer: - Oppdatering av begreper og betegnelser introdusert gjennom Kommuneloven av 2018 herunder også nærmere beskrivelser av økonomireglement og budsjettprosesser. - Gjennomgang av kommunereformen med diskusjon av dilemmaer forbundet med tvang/frivillighet og sammenslåing/interkommunalt samarbeid. Oversikter og hvilke kommuner som ble omfattet av endringene, hvilke kjennetegn disse kommunene har og hvilke foreløpige effekter som kan spores. - Beskrivelse av regionreformen, inklusive argumentene for større regioner, reaksjonene å endringene, forslagene om nye oppgaver og hvilke oppgaver som faktisk er flyttet. Som i tidligere utgaver innleder vi i Del I med å definere sentrale begreper og problemstillinger. Del II beskriver statlige virkemidler og kommunenes rammebetingelser, mens Del III omhandler de kommunale institusjonene og Del IV presenterer historiske perspektiver på kommuneinstitusjonen. Innenfor hver av hovedbolkene er det gjort vesentlige endringer. Den viktigste rammebetingelsen for kommunenes beslutninger framover er de betydelige demografiske endringene landet står foran, noe som vil prege statlig styring så vel som kommunens prioriteringer. Et nytt kapittel er derfor viet aldring, urbanisering og innvandring, og hvordan dette vil påvirke kommunens beslutninger. I Del III beskrives de sentrale kommunale institusjonene, herunder valgordning, regler for konstituering, formannskapsmodellen, den parlamentariske modellen og administrasjonen. Dette er nå samlet i ett kapittel slik at den kommunale beslutningskjeden blir enklere å følge.

Om boka

ISBN9788215055961
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 8. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215055381
Originalt formatEPUB
ForfattereJon H. FivaTerje P. HagenRune J. Sørensen
Tilgjengelig for opplesingJa
Tilgjengelig i Allvit+Ja

Tema

Dine data – ditt valg

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) og brukerdata til analyse og noen funksjoner. Les mer om hva slags data vi bruker, hvordan vi administrerer dem og dine rettigheter i cookie-erklæringen vår.

Du kan velge å kun ha nødvendige informasjonskapsler og brukerdata, men du kan også velge å godta alle. Slik hjelper du oss med å finne de riktige bøkene og tilpasse tjenesten for deg!