Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Energirikdommens paradokser : innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling
Jens Hanson (red.)Sjur Kasa (red.)

Energirikdommens paradokser : innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling

2021Bokmål264 sider
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 1290,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

Hvordan kan norsk innovasjon bidra i overgangen til en framtid uten fossilt brensel? Hva må til for at vår store energirikdom kan bli omskapt til kraftproduksjon? Hva er mulighetene for at vi fortsatt skal ha et dynamisk næringsliv knyttet til elektrisitetsproduksjon? Dette er spørsmål vi tar opp i denne boka fra 2011.
Norge har i over hundre år vært en storeksportør av energi. I dag står de gamle energisektorene ved et vendepunkt. Oljeproduksjonen synker, og deler av den kraftkrevende industrien flytter ut. Klimautfordringene stiller både petroleumssektoren og kraftproduksjonen overfor nye utfordringer og muligheter. Det finnes store naturressurser som kan utnyttes til å produsere mer kraft i Norge, men de tas i liten grad i bruk. Den langsomme utbyggingen av ny fornybar kraft skyldes i liten grad mangel på teknisk kunnskap og forskning, men snarere uklare politiske rammebetingelser. Boka diskuterer noen av de omfattende endringene som må til dersom Norge skal forbli en energinasjon også i fremtiden. Boka presenterer et rammeverk som kan brukes til å forstå hvordan teknologiske endringer og innovasjonsprosesser foregår. Dette rammeverket brukes til konkrete analyser av utfordringene og mulighetene for å utvikle ny kraftproduksjon og omstilling i kraftintensiv industri i Norge. Boka trekker på erfaringer fra andre europeiske land og på kunnskap fra innovasjonsstudier. Den gir grunnlag for en bredere debatt om hvordan norsk økonomi og teknologiutvikling inngår i den store omstillingen til et samfunn der fossil energi har en langt mindre plass. Energirikdommens paradokser henvender seg til alle som er opptatt av den norske energisektoren i klimautfordringenes tidsalder, slik som politikere, næringsliv, forskningsmiljøer og studenter innen innovasjons- og miljøfag. Boka har bidrag fra flere ledende internasjonale eksperter på feltet i samarbeid med yngre norske forskere.

ISBN9788215059464
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2011
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215018348
Originalt formatPDF
RedaktørerJens HansonSjur KasaOlav Wicken
Tilgjengelig for opplesingNei
Tilgjengelig i Allvit+Ja
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 1290,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

Hvordan kan norsk innovasjon bidra i overgangen til en framtid uten fossilt brensel? Hva må til for at vår store energirikdom kan bli omskapt til kraftproduksjon? Hva er mulighetene for at vi fortsatt skal ha et dynamisk næringsliv knyttet til elektrisitetsproduksjon? Dette er spørsmål vi tar opp i denne boka fra 2011.
Norge har i over hundre år vært en storeksportør av energi. I dag står de gamle energisektorene ved et vendepunkt. Oljeproduksjonen synker, og deler av den kraftkrevende industrien flytter ut. Klimautfordringene stiller både petroleumssektoren og kraftproduksjonen overfor nye utfordringer og muligheter. Det finnes store naturressurser som kan utnyttes til å produsere mer kraft i Norge, men de tas i liten grad i bruk. Den langsomme utbyggingen av ny fornybar kraft skyldes i liten grad mangel på teknisk kunnskap og forskning, men snarere uklare politiske rammebetingelser. Boka diskuterer noen av de omfattende endringene som må til dersom Norge skal forbli en energinasjon også i fremtiden. Boka presenterer et rammeverk som kan brukes til å forstå hvordan teknologiske endringer og innovasjonsprosesser foregår. Dette rammeverket brukes til konkrete analyser av utfordringene og mulighetene for å utvikle ny kraftproduksjon og omstilling i kraftintensiv industri i Norge. Boka trekker på erfaringer fra andre europeiske land og på kunnskap fra innovasjonsstudier. Den gir grunnlag for en bredere debatt om hvordan norsk økonomi og teknologiutvikling inngår i den store omstillingen til et samfunn der fossil energi har en langt mindre plass. Energirikdommens paradokser henvender seg til alle som er opptatt av den norske energisektoren i klimautfordringenes tidsalder, slik som politikere, næringsliv, forskningsmiljøer og studenter innen innovasjons- og miljøfag. Boka har bidrag fra flere ledende internasjonale eksperter på feltet i samarbeid med yngre norske forskere.

Om boka

ISBN9788215059464
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2011
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215018348
Originalt formatPDF
RedaktørerJens HansonSjur KasaOlav Wicken
Tilgjengelig for opplesingNei
Tilgjengelig i Allvit+Ja

Fagområde

Dine data – ditt valg

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) og brukerdata til analyse og noen funksjoner. Les mer om hva slags data vi bruker, hvordan vi administrerer dem og dine rettigheter i cookie-erklæringen vår.

Du kan velge å kun ha nødvendige informasjonskapsler og brukerdata, men du kan også velge å godta alle. Slik hjelper du oss med å finne de riktige bøkene og tilpasse tjenesten for deg!