Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Fellespensum for NTNU-ex.phil. høsten 2022 : 2. prøveutgave
Erlend M. DonsKjetil Mangset Skjerve

Fellespensum for NTNU-ex.phil. høsten 2022 : 2. prøveutgave

2022Bokmål380 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Denne prøveutgaven utgjør fellespensum for alle ex.phil.-variantene ved NTNU våren 2023 (og høsten 2022).

Boka har fem deler. Første del handler om argumentasjon. Etterrettelig argumentasjon er selve kjernen i vitenskapelig arbeid og en ferdighet vi bruker i mange andre sammenhenger. Pål Antonsen og Ole Hjortland gir en kort innføring i analyse og vurdering av argumentasjon.

I del to om vitenskapsfilosofi diskuterer Fredrik Haraldsen hva vitenskap er, og hvordan vitenskapelig kunnskap skilles fra andre kunnskapsformer.

Natur-, teknologi- og menneskesyn er tema for bokas tredje del. Forfatterne Solveig Bø, Miriam Kyselo og Asle H. Kiran tar for seg tradisjonelle og nyere filosofiske perspektiv på mennesket og forholdet vi har til omgivelsene våre.

Etikk handler blant annet om hva det er som kjennetegner riktige handlinger. Filosofisk etikk forsøker å gi rasjonelle grunner for at noe er moralsk riktig eller galt. I del fire introduserer Kjetil Skjerve, Espen Lauritzen og Hannah Winther grunnleggende etiske teorier.

I del fem om politisk filosofi tar Kjartan K. Mikalsen opp spørsmålet om grensene for legitim maktutøvelse med utgangspunkt i noen av de mest sentrale posisjonene og begrepene fra den politiske filosofien. Cathrine Holst drøfter hvordan politisk makt bør organiseres. Er det slik at politiske beslutninger bør være mest mulig demokratisk forankret, eller kan ulike former for ekspertstyre være å foretrekke?

Bokas forfattere er filosofer som er eksperter på sine felt. Erlend M. Dons og Kjetil Skjerve er bokas redaksjonssekretærer. De er begge ansatt ved NTNU.

ISBN9788215063232
UtgiverUniversitetsforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereErlend M. DonsKjetil Mangset SkjerveFredrik HaraldsenPål AntonsenAsle H. KiranSolveig BøeEspen LauritzenKjartan Koch MikalsenOle HjortlandCathrine HolstMiriam KyseloHannah Winther
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Denne prøveutgaven utgjør fellespensum for alle ex.phil.-variantene ved NTNU våren 2023 (og høsten 2022).

Boka har fem deler. Første del handler om argumentasjon. Etterrettelig argumentasjon er selve kjernen i vitenskapelig arbeid og en ferdighet vi bruker i mange andre sammenhenger. Pål Antonsen og Ole Hjortland gir en kort innføring i analyse og vurdering av argumentasjon.

I del to om vitenskapsfilosofi diskuterer Fredrik Haraldsen hva vitenskap er, og hvordan vitenskapelig kunnskap skilles fra andre kunnskapsformer.

Natur-, teknologi- og menneskesyn er tema for bokas tredje del. Forfatterne Solveig Bø, Miriam Kyselo og Asle H. Kiran tar for seg tradisjonelle og nyere filosofiske perspektiv på mennesket og forholdet vi har til omgivelsene våre.

Etikk handler blant annet om hva det er som kjennetegner riktige handlinger. Filosofisk etikk forsøker å gi rasjonelle grunner for at noe er moralsk riktig eller galt. I del fire introduserer Kjetil Skjerve, Espen Lauritzen og Hannah Winther grunnleggende etiske teorier.

I del fem om politisk filosofi tar Kjartan K. Mikalsen opp spørsmålet om grensene for legitim maktutøvelse med utgangspunkt i noen av de mest sentrale posisjonene og begrepene fra den politiske filosofien. Cathrine Holst drøfter hvordan politisk makt bør organiseres. Er det slik at politiske beslutninger bør være mest mulig demokratisk forankret, eller kan ulike former for ekspertstyre være å foretrekke?

Bokas forfattere er filosofer som er eksperter på sine felt. Erlend M. Dons og Kjetil Skjerve er bokas redaksjonssekretærer. De er begge ansatt ved NTNU.

Om boka

ISBN9788215063232
UtgiverUniversitetsforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereErlend M. DonsKjetil Mangset SkjerveFredrik HaraldsenPål AntonsenAsle H. KiranSolveig BøeEspen LauritzenKjartan Koch MikalsenOle HjortlandCathrine HolstMiriam KyseloHannah Winther
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde