Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kjærlighetens etikk : i barnevern og sosialt arbeid
Hilde Marie Thrana

Kjærlighetens etikk : i barnevern og sosialt arbeid

2022Bokmål159 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Kjærlighet er et fenomen, et begrep, en innstilling og en opplevelse på samme tid. Hilde M. Thrana knytter kjærlighetsbegrepet sammen med sosialfaglig arbeid i velferdstjenester og barnevern. Det handler om kjærlighet som medmenneskelighet og omsorg, og om å bry seg og engasjere seg i andres liv. Boken bidrar til en utvidet forståelse av hva kjærlighet kan være, og hvordan bevissthet om kjærlighet kan bidra til mer personfokusert hjelp til dem som trenger det. Det innebærer at kjærlighetens etikk utfordrer sosialarbeidere og tjenester til å sette det konkrete mennesket i sentrum for alle møter, beslutninger og tiltak.

Forfatteren utforsker kjærlighetsbegrepet fra ulike teoretiske perspektiver. Filosofi, biologi, sosiologi, sosialpsykologi og etikk bidrar til å se kjærlighet som felleskap, som en universell kraft, kjærlighet som nære relasjoner og kjærlighet som anerkjennelse. Kjærlighet vil være det fundamentet som gjør at vi setter mennesket i sentrum, og at vi også holder ut relasjoner som kan være krevende, fordi den andre betyr noe.

Dette fundamentet i menneskelige relasjoner kan forstås som en egen etikk. Kjærlighetens etikk. Hva kan kjærlighet bety, og hvordan kan det gjennomføres i profesjonelle praksiser? Gjennom empiriske studier der barnevernsarbeidere, ungdom, foreldre og ansatte er intervjuet, får vi innblikk i erfaringer og perspektiver på hva kjærlighet innebærer i møte med tjenestene. Her er medmenneskelighet, kvalitet i relasjonen, personfokuserte tiltak og anerkjennelse noen av kjennetegnene på kjærlighet i praksis.

Noen mennesker med omfattende livsutfordringer har mistet tilliten til velferdstjenestene, og de ønsker ikke kontakt med sosialarbeidere i NAV og i barnevern. Da har frivillige og ideelle organisasjoner med kjærlighet som en grunnleggende verdi i sitt arbeid spilt en viktig rolle. Disse kjennetegnes av inkludering i fellesskap som det ikke stilles krav for å slippe inn i. Boken er skrevet for studenter i barnevern.

ISBN9788215064215
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215063621
Originalt formatEPUB
ForfattereHilde Marie Thrana
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Kjærlighet er et fenomen, et begrep, en innstilling og en opplevelse på samme tid. Hilde M. Thrana knytter kjærlighetsbegrepet sammen med sosialfaglig arbeid i velferdstjenester og barnevern. Det handler om kjærlighet som medmenneskelighet og omsorg, og om å bry seg og engasjere seg i andres liv. Boken bidrar til en utvidet forståelse av hva kjærlighet kan være, og hvordan bevissthet om kjærlighet kan bidra til mer personfokusert hjelp til dem som trenger det. Det innebærer at kjærlighetens etikk utfordrer sosialarbeidere og tjenester til å sette det konkrete mennesket i sentrum for alle møter, beslutninger og tiltak.

Forfatteren utforsker kjærlighetsbegrepet fra ulike teoretiske perspektiver. Filosofi, biologi, sosiologi, sosialpsykologi og etikk bidrar til å se kjærlighet som felleskap, som en universell kraft, kjærlighet som nære relasjoner og kjærlighet som anerkjennelse. Kjærlighet vil være det fundamentet som gjør at vi setter mennesket i sentrum, og at vi også holder ut relasjoner som kan være krevende, fordi den andre betyr noe.

Dette fundamentet i menneskelige relasjoner kan forstås som en egen etikk. Kjærlighetens etikk. Hva kan kjærlighet bety, og hvordan kan det gjennomføres i profesjonelle praksiser? Gjennom empiriske studier der barnevernsarbeidere, ungdom, foreldre og ansatte er intervjuet, får vi innblikk i erfaringer og perspektiver på hva kjærlighet innebærer i møte med tjenestene. Her er medmenneskelighet, kvalitet i relasjonen, personfokuserte tiltak og anerkjennelse noen av kjennetegnene på kjærlighet i praksis.

Noen mennesker med omfattende livsutfordringer har mistet tilliten til velferdstjenestene, og de ønsker ikke kontakt med sosialarbeidere i NAV og i barnevern. Da har frivillige og ideelle organisasjoner med kjærlighet som en grunnleggende verdi i sitt arbeid spilt en viktig rolle. Disse kjennetegnes av inkludering i fellesskap som det ikke stilles krav for å slippe inn i. Boken er skrevet for studenter i barnevern.

Om boka

ISBN9788215064215
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215063621
Originalt formatEPUB
ForfattereHilde Marie Thrana
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde