Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Høyesterett og folkeretten
Anders Narvestad

Høyesterett og folkeretten

2023Bokmål337 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Hva er forholdet mellom norsk rett og folkerett? Her tas denne klassiske, rettslige problemstillingen opp til ny undersøkelse.

Den som vil vite i hvilken utstrekning folkerett kan brukes i en norsk, rettslig sammenheng, vil støte på i hvert fall tre prinsipper av interesse: det dualistiske prinsipp, legalitetsprinsippet og presumpsjonsprinsippet.

Forfatteren gir en historisk og konstitusjonell analyse av disse prinsippene og drøfter hvilke rammer det er for bruk av tradisjonell folkerett i Norge - det vil si annen folkerett enn EØS-retten og den som er inkorporert ved menneskerettsloven. Blant annet kartlegges Høyesteretts bruk av flyktningkonvensjonen, Svalbardtraktaten og urfolkskonvensjonen i en avgrenset tidsperiode.

Forfatteren spør også hvilken betydning Stortingets og regjeringens oppfatninger skal ha for hvordan domstolene tolker folkeretten.

Boken er et resultat av forfatterens forskning som stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved UiO.

ISBN9788215064635
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
Originalt formatEPUB
ForfattereAnders Narvestad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Hva er forholdet mellom norsk rett og folkerett? Her tas denne klassiske, rettslige problemstillingen opp til ny undersøkelse.

Den som vil vite i hvilken utstrekning folkerett kan brukes i en norsk, rettslig sammenheng, vil støte på i hvert fall tre prinsipper av interesse: det dualistiske prinsipp, legalitetsprinsippet og presumpsjonsprinsippet.

Forfatteren gir en historisk og konstitusjonell analyse av disse prinsippene og drøfter hvilke rammer det er for bruk av tradisjonell folkerett i Norge - det vil si annen folkerett enn EØS-retten og den som er inkorporert ved menneskerettsloven. Blant annet kartlegges Høyesteretts bruk av flyktningkonvensjonen, Svalbardtraktaten og urfolkskonvensjonen i en avgrenset tidsperiode.

Forfatteren spør også hvilken betydning Stortingets og regjeringens oppfatninger skal ha for hvordan domstolene tolker folkeretten.

Boken er et resultat av forfatterens forskning som stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved UiO.

Om boka

ISBN9788215064635
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
Originalt formatEPUB
ForfattereAnders Narvestad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde